Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola

Tudatos vásárlásra tanít a szentesi iskola

Ha takarékoskodunk, és figyelünk a jogainkra, tudatos fogyasztóvá válunk. A szentesi Zsoldos-középiskola mindezt tanítja is a diákjainak. Ezt a munkát 2016. november 23-án oklevéllel ismerték el.

Az iskolák fogyasztói tudatosságát ismerték el

Fogyasztói tudatosságra nevelő címet kapott a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma, valamint a Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma és Kollégiuma 2016. október 26-án.

Fogyasztói tudatosságra nevelő díjat kapott a győri Szent-Györgyi Albert Iskola

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskolává választotta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium győri Szent-Györgyi Albert Iskolát. A minisztérium 2016 őszén hirdetett pályázatának célja az, hogy minél több tudatosabb tanulót neveljenek ki az intézmények.

Az új tanévvel együtt indul a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” pályázat

A kormány által elfogadott, Magyarország V. középtávú, 2018-ig szóló fogyasztóvédelmi politikájában prioritásként szerepel a fogyasztóvédelmi oktatási, tájékoztatási tevékenység. Ezen belül kiemelt feladatként jelenik meg a gyermekkorúak, tanköteles korúak körében a tudatos fogyasztóvá válás elősegítése, a köznevelésben a fogyasztóvédelmi ismeretek minél szélesebb körű terjesztése.

A „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” pályázat keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azon oktatási intézmények intézkedéseit, szemléletét értékeli, amelyek a tanulóik körében a tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá.