hulladékgazdálkodás

Jogszabály Hírlevél / 2016.05.26 / 2.

A Magyar Közlöny 44/2016. számában megjelent az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet. Csatolt állapota hatályos: 2016.04.01 - 2016.06.30. Következő módosítása 2016.07.01-én lép életbe, az akkori hatályos szöveg elérhető innen.

Jogszabály Hírlevél / 2016.05.26 / 1.

A Magyar Közlöny 44/2016. számában megjelent az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet. Hatályos 2016.04.01-től.

A rendelet 1. számú melléklete az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előkészítésében érintett szervezetek között 11/g. pontjában megnevezi a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt is fogyasztóvédelmi hatáskörében eljárva a fogyasztóvédelmi szakkérdések vonatkozásában.

A hulladékgazdálkodás fogyasztóvédelmi aspektusai

Napjainkban a technológiai és gazdasági fejlődés, valamint az egyre fokozódó urbanizálódás következtében jelentős mértékben megnőtt a hulladékok káros hatásai elleni védelem szerepe. A természeti erőforrások ésszerű, anyag- és energiatakarékos felhasználása jelentős kihívást jelent a hulladékgazdálkodás szempontjából.

A közszolgáltatások körébe tartozó közüzemi tevékenység célja az emberi egészség, a természeti és az épített környezet megóvása, a hulladékkeletkezés megelőzése, a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék ártalmatlanítása, továbbá a környezettudatos magatartás kialakítása. A tevékenység szervezése során elérendő cél, hogy a gazdálkodók, fogyasztók által viselendő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak, hisz mindez valamennyi gazdasági szereplő oldalát tekintve társadalmi érdek.