Koszorús László

Sopronban voltunk a VOLT-on

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya június 30-án kedden részt vett a Soproni Volt Fesztivál 0. napján, ahol kiadványokkal, hasznos tudnivalókkal, apróbb ajándékokkal várták a látogatókat, a fiatalokat és a kitelepült egységek vállalkozóit. A kitelepült ügyfélfogadáson kiemelt figyelmet kapott a rendezvény ideje alatt működő vállalkozások kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltatási tevékenysége.

A rendezvénysátorban látogatást tett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkára, Koszorús László úr, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mb. főigazgatója dr. Szente István is.

Kaposvár a harmadik állomás a békéltető testületek látogatása sorában

A Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek látogatásának harmadik állomásán, Kaposváron tett látogatást. Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár és Keszthelyi Nikoletta a békéltető testületekkel és fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel foglalkozó szakértő a Somogy megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületnél járt.

Sajtómeghívó

S A J T Ó M E G H Í V Ó
A légi utasok jogait népszerűsítő tájékoztató kampánnyal kapcsolatos sajtótájékoztatóra

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és az Európai Fogyasztói Központ MagyarországTörölték a járatom, elveszett a poggyászom, mit tehetek? – a légi utasoknak is vannak jogai” címmel sajtótájékoztatót tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk a sajtó képviselőit.

Időpont: 2015. június 30. (kedd) 10 óra
Helyszín: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, SkyCourt, Konferencia Központ 2-es Tárgyaló
A sajtótájékoztatón részt vesz:

  1. Koszorús László Gáspár fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
  2. Kiss Anita szóvivő, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  3. dr. Kriesch Attila igazgató, Európai Fogyasztói Központ Magyarország

Kétnapos nemzetközi konferencia a fogyasztói tudatosság témakörében

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. június 18-19. között nemzetközi konferenciát szervezett „A tudatos fogyasztás jelene és jövője - lehetőségek és kihívások a fogyasztóvédelem területén” címmel.

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a konferencián elmondta, hogy a fogyasztóvédelem jövőképe a tudatos és fenntartható fogyasztáson alapuló társadalom elérése. Hozzátette, hogy az ilyen társadalom a fogyasztói bizalmon és a tisztességes piaci működésen alapul, továbbá a jól tájékozott fogyasztó, a jogkövető vállalkozások, valamint a hatékony jogi környezetet biztosító erős hatóság kölcsönös együttműködése jellemzi.

Fogyasztóbarát Település címet nyert el Székesfehérvár

Az országban tizenharmadikként Fogyasztóbarát település címet nyert Székesfehérvár, az elismerést Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár adta át dr. Cser-Palkovics András polgármesternek. Az ünnepség keretében újabb 11 székesfehérvári vállalkozás került fel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pozitív listájára.

Országjárás a békéltető testületeknél - az első állomás Nógrád megye

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság országjárása keretében látogatást tesz a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületeket annak érdekében, hogy megismerje a békéltető testületek működését a gyakorlatban.


Az országjárás első állomásaként Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár és Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelmi referens a Nógrád megyei Kereskedelemi és Iparkamara mellett működő békéltető testületnél járt, ahol először Mihályné Balázs Melindával, a kamara titkárával és Dr. Pongó Erikkel, a békéltető testület elnökével találkozott. A megbeszélésen szó esett a fogyasztóvédelmi törvény jelenlegi, jogharmonizációs célokat szolgáló módosításáról, a békéltető testület mindennapi munkájáról, valamint a költségvetési támogatás elosztásával kapcsolatos változtatási javaslatokról.

Piacfelügyeleti szakértői egyeztetés Egyiptommal – az Egyiptomi Ipari Ellenőrzési Hatóság járt szakmai tanulmányúton a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál

Az Európai Bizottság Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága (DG NEAR) keretei között működő technikai segítségnyújtási és információcsere program, a TAIEX célja, hogy az EU szomszédságpolitikai partnerei számára lehetővé tegye, különböző programok, így különösen szakmai tanulmányutak keretében az uniós tagállamok egyes szakterületi intézményrendszerének megismerését.

Az Egyiptomi Ipari Ellenőrzési Hatóság (ICA) háromtagú delegációja érkezett tanulmányútra a hatósághoz.

Az Egyiptomi Fogyasztóvédelmi Ügynökség látogatását követően, újabb egyiptomi kollégák ismerhették meg a hazai fogyasztóvédelem és piacfelügyelet intézményi kereteit, azok működését, hiszen május 26-28. között az Egyiptomi Ipari Ellenőrzési Hatóság (ICA) háromtagú delegációja érkezett tanulmányútra a hatósághoz.

Európai Uniós fejlesztés kapcsán közös panaszstatisztikai rendszer kidolgozása a cél a fogyasztóvédelmi szakterület terén

A fogyasztóvédelem területén működő állami és társadalmi szervezetek mindegyike végez a saját működési területén ügyfélszolgálati tevékenységet. Azonban ezen panaszok, kérelmek, beadványok, megkeresések tartama alapján levont következtetések ritkán találkoznak egymással, így összevetésük – például egy egységes országos panasztérkép létrehozásának céljából- nehézségbe ütközik. Figyelemmel arra, hogy míg az egyes állami intézmények panaszkezelési folyamata jogszabályban rögzített rendszerben zajlik, addig a civil szervezetek és a békéltető testületek vonatkozásában számos átfedés feltételezhető. A fentiek okán időszerűvé vált a panaszok és egyéb beadványok azonos platformon való áttekintés lehetőségének megteremtése.

A célnak megfelelően az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló „A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése” című kiemelt projekt keretében egységes panaszstatisztikai rendszer kidolgozása van folyamatban. A feladat megvalósítása érdekében 2015. május 14-én kiemelt fontosságú, alappilléreket lefektető kerekasztal megbeszélésre került sor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) konzorciumi partnersége keretében a pályázat kedvezményezettje, az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) képviselőjének részvételével, valamint a fogyasztói panaszkezeléssel érintett szervezetekkel, azaz piacfelügyeleti hatóságokkal, kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeivel, békéltető testületekkel, valamint fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel.

Egyszerűsödik a fogyasztói panaszok rendezése

A fogyasztókat segíti az az uniós jogszabály, amely Magyarországon is általánossá válik, így egy erős fogyasztóvédelmi irány felé mozdul el a jogalkotás. Ennek keretében a fogyasztóknak lehetőségük nyílik a vállalkozásokkal szembeni vitás ügy bírósági eljáráson kívüli egyszerű, gyors és ingyenes rendezésére. Az új szabályozás tehát így a fogyasztók és vásárlók biztonságát erősíti.

Az eljárás során a vállalkozás köteles a fogyasztó által benyújtott panaszra írásbeli választ adni, továbbá a testületi meghallgatáson személyes képviselő részvételét biztosítani. Amennyiben ezt a vállalkozás nem teszi lehetővé, abban az esetben bírság kiszabására kerül sor.

 

Diákok mérték össze fogyasztóvédelmi ismereteiket

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ebben a tanévben is meghirdette az „Országos Fogyasztóvédelmi Sulipárbajt” a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával. A rendezők a versenyre háromfős csapatok jelentkezését várták. A kampány során hat forduló került lebonyolításra a különböző fogyasztóvédelmi tárgyú témakörökben (jótállás-szavatosság, internetes vásárlás, termékbemutatók, panaszügyintézés, alapvető pénzügyi ismeretek, békéltető testületek).

A döntő helyszínéül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság székháza szolgált, amely során a legjobb teljesítményt elért 6 csapat versenget egymással.