jogszabály változás

Jogszabály Hírlevél 2017.01.03 / 1

A Magyar Közlöny 15/2017. számában megjelent a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet, mely többek között módosítja a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet. Hatályos: 2017. 02.03-tól.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.30/2

A Magyar Közlöny 221/2016. számában megjelent a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2016 (XII. 30.) NFM rendelet, mely módosítja többek között a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról szóló 11/2016. (V. 20.) NFM rendeletet. hatályos: 2017.01.01-től.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.30/1

A Magyar Közlöny 221/2016. számában megjelent az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő módosításáról szóló 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet, mely módosítja többek között a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendeletet. Hatályos: 2017.01.01-től.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.29/3

A Magyar Közlöny 220/2016. számában megjelent a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével, valamint az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet. Mely módosítja az alábbi tárgyú fogyasztóvédelmi rendelkezéseket. Hatályos: 2017.01.01-től.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.29./1

A Magyar Közlöny 220/2016. számában megjelent a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő egyes környezet- és természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet, mely az alábbi fogyasztóvédelmi tárgyú rendeletet is módosítja. Hatályos 2017. 01.01-től.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.29/2

 Magyar Közlöny 220/2016. számában megjelent a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő egyes környezet- és természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet, mely többek között módosítja a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendeletet. Hatályos: 2017.01.01-től.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.28./1

A Magyar Közlöny 219/2016. számában megjelent az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet, mely módosítja pl. A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról szóló 307/2012. (X. 29.) Korm. rendeletet. Vonatkozó fogyasztóvédelmi része hatályos: 2017.01.01-től.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.27./1

A Magyar Közlöny 217/2016. számában megjelent a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat, mely módosítja pl. az alábbi Korm. határozatokat. Hatályos: 2017.01.01-től.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.20./2

A Magyar Közlöny 210/2016. számában megjelent a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról szóló  52/2016. (XII. 20.) NGM rendelet. Hatályos: 2017.03.20-tól.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.20.

A Magyar Közlöny 210/2016. számában megjelent az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény, mely többek között módosítja 20. pontjában a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt (Grtv.) Hatályos: 2016.12.21-től, illetve fogyasztóvédelmi rendelkezései 2016.12.28-tól.