Európai Bizottság

A fogyasztói piacok 2016. évi eredménytáblája: javuló piaci teljesítmény

Az Európai Bizottság közzétette a fogyasztói piacok 2016. évi eredménytábláját, amely 42 áru- és szolgáltatási piac működésének uniós fogyasztói minősítését követi nyomon. Ezek a minősítések azt mutatják, hogy a piacok teljesítménye javult a legutóbbi, 2014. évi eredménytáblához képest. Tovább gyorsult a 2010 óta megfigyelhető kedvező piaci tendencia, és ezen belül a legjelentősebb előrelépés a pénzügyi szolgáltatások terén mutatkozik.

A fogyasztók szerint a három legjobban működő árupiac a könyvek, folyóiratok és napilapok, a szórakoztatási cikkek (például játékok), valamint a nagy háztartási készülékek (például hűtőgépek) piaca. A szolgáltatási piacok közül a fogyasztók szerint a három legjobban működő piac a szabadidőhöz kapcsolódik: a dobogóra az üdülési célú szálláshelyek, a kulturális és szórakoztatási szolgáltatások és a sportszolgáltatások (például edzőtermek) piaca került.

Online vitarendezés. Gyors. Méltányos. Kényelmes.

Az Európai Bizottság új platformot indított, mely a fogyasztók és a kereskedők számára megkönnyíti az internetes vásárlással kapcsolatos viták online rendezését. Ha probléma merül fel az internetről rendelt termékkel vagy szolgáltatással, a https://webgate.ec.europa.eu/odr linkre kattintva három egyszerű lépésben tölthetik ki a panasztételi űrlapot. További előny, hogy a felhasználók a teljes vitarendezési eljárást online bonyolíthatják. A platform többnyelvű; fordítói szolgáltatás révén segíti a különböző európai országokból származó feleket érintő viták rendezését.

A digitális tartalomhoz való hozzáférés és az internetes értékesítés egyszerűsítése és ösztönzése érdekében a Bizottság korszerű digitális szerződéses szabályokat javasol

Digitális egységes piaci stratégiájának megvalósítása érdekében a Bizottság december 9-én két javaslatot terjesztett elő, hogy az egész EU-ban megfelelőbb védelmet biztosítson az interneten vásárló fogyasztók számára, és segítse a vállalkozásokat online értékesítéseik növelésében. A digitális egységes piaci stratégia egyik pillére arra irányul, hogy Európa-szerte jobb hozzáférést biztosítsunk a fogyasztók és a vállalkozások számára az online termékekhez és szolgáltatásokhoz. Az elektronikus kereskedelem egyre növekszik, ám lehetőségeinek maradéktalan kiaknázása egyelőre sem a vállalkozások, sem a fogyasztók tekintetében nem valósult meg Európában: az uniós kiskereskedőknek csupán 12 %-a értékesít online más uniós országok fogyasztói körében, míg belföldön háromszor ennyi vállalkozás (37 %) végez ilyen tevékenységet. Hasonlóképpen, a fogyasztóknak is csupán 15 %-a vásárol online más uniós országból, miközben mintegy háromszor ennyien vannak olyanok, akik saját országukban teszik ezt.

A mélyebb és méltányosabb egységes piacért: az Európai Bizottság bővíti a polgárok és a vállalatok lehetőségeit

Az Európai Bizottság bemutatta azt az ütemtervet, amelynek segítségével megvalósítható Juncker elnök politikai vállalása az egységes piacban rejlő potenciál kiteljesítésére, és amely jó kiindulópont lehet ahhoz, hogy Európa sikereket érjen el a globális gazdasági színtéren.

Az egységes piac az egyik legnagyobb európai vívmány, amelynek célja a javak, szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad áramlása. A szakemberek és a vállalatok számára kiaknázható lehetőségeket, a fogyasztók számára nagyobb választékot és alacsonyabb árakat biztosít. Az emberek szabadon eldönthetik, hova szeretnének utazni, hol szeretnének élni, dolgozni vagy tanulni. De a gyakorlatban ezek a lehetőségek nem mindig valósulnak meg, mert az egységes piac szabályai nem köztudottak, nem érvényesülnek vagy egyéb, indokolatlan akadályok állnak az útjukban. Az egységes piacnak éppen ezért alkalmazkodnia kell a realitásokhoz, az innovatív gondolatoknak és az új üzleti modelleknek is meg kell találniuk a helyüket.

Az Európai Unió elektronikus hírközlési szabályozási keretének végrehajtásáról szóló 2015. évi jelentés

Az Európai Bizottság 2015. június 19-én közzétette – a korábbi implementációs jelentésekhez hasonlóan – az Európai Unió elektronikus hírközlési szabályozási keretének végrehajtásáról szóló 2015. évi jelentést. Ez a jelentés a 2020-as Európai Uniós szintű stratégia egyik alappillére, amelynek célja, hogy kihasználja a gyors technikai fejlődés által nyújtott előnyöket és ennek révén fenntartható, valamint egyedülálló növekedést biztosítson Európa szerte. Ezen túl a dokumentum meghatározó részét képzi a egységes digitális piac megvalósítására irányuló stratégiának is.

Az elmúlt 20 évben ez a 19. jelentés, amely az elektronikus hírközlési piac és szabályozás fejleményeit követi nyomon, különösen tekintettel az elmúlt évben bekövetkezett fontosabb piaci és szabályozási eseményekre.

Alig ismerjük fogyasztói jogainkat

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Fogyasztói jogainkról indít tájékoztató kampányt az Európai Bizottság Magyarországon

Brüsszel, Budapest – 2015. június 19. - Annak ellenére, hogy mi magyarok több problémával szembesülünk, áruk vagy szolgáltatások vásárlása, illetve igénybevétele során, és gyakrabban vásárolunk megtévesztő reklámok hatására is, kevésbé ismerjük alapvető fogyasztói jogainkat, mint európai polgártársaink – állapítja meg a fogyasztói jogok ismeretét vizsgáló legutóbbi európai kutatás. Ezért indít jogainkkal kapcsolatos tájékozottságunk növelése céljából figyelemfelkeltő kampányt az Európai Bizottság Magyarországon és további 13 tagállamban. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal közösen megvalósított kampány célja a fogyasztók figyelmének felhívása egyebek mellett arra, hogy jogukban áll a hibás árukat megjavíttatni vagy kicseréltetni, joguk van az interneten vásárolt árukat 14 napon belül visszaküldeni, joguk van tisztességtelen kikötések nélküli szerződést kötni, illetve joguk van a hiteles és korrekt tájékoztatáshoz és reklámokhoz.