jogszabály-változások

Jogszabály Hírlevél / 2015.04.27/1

A Magyar Közlöny 58/2015. számában megjelent az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi XLVI. Törvény. Hatályos: 2015.05.05-től. Módosítja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvényt.

Jogszabály Hírlevél / 2015.04.20/1

A Magyar Közlöny 54/2015. számában megjelent a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet. Hatályos: 2015.05.21-től. Módosítja a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletet.

Jogszabály Hírlevél / 2015.04.07/1

A Magyar Közlöny 47/2014. számában megjelent a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2015. évi XXXIV. Törvény. Hatályos: 2015.04.08-tól.

Jogszabály Hírlevél / 2015.03.31./2

A Magyar Közlöny 45/2014. számában megjelent  a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.) IKM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról szóló 14/2015. (III. 31.) NFM rendelet. Hatályos: 2015.04.01-től. Érintett változások a következők:

Jogszabály Hírlevél / 2015.03.31./1

A Magyar Közlöny 45/2014. számában megjelent a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2015. (III. 31.) NGM rendelete, mely több fogyasztóvédelmi jellegű rendelkezést módosított. Rendelkezései hatályosak: 2015.04.01-től. Érintett változások a következők:

Jogszabály Hírlevél / 2014.07.03

A Magyar Közlöny 89/2014. számában megjelent a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet.