jogszabály-változások

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.23/2

A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. Törvény. Egyes rendelkezései 2015. december 24-én lépnek hatályba. A törvény módosítja többek között a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. Törvényt, és a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvényt.

Jogszabály hírlevél / 2015.12.22/1

A Magyar Közlöny 201/2015. számában megjelent a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXXI. Törvény. Hatályos 2015. december 23-tól.

Jogszabály hírlevél / 2015.12.15/1

A Magyar Közlöny 196/2015. számában megjelent a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet. A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. A Kormány a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelöli ki.

Jogszabály hírlevél / 2015.12.12/3.

A Magyar Közlöny 195/2015. számában megjelent a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. Törvény. Egyes rendelkezései 2015.12.27-től hatályosak, az 1–5. §, a 7–8. § és a 12. § 2016. július 1. napján lép hatályba.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.12/2

A Magyar Közlöny 195/2015. számában megjelent a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCIX. törvény. Hatályos: 2015.12.27-től. A módosító törvény 3.§ (2) bekezdés fc) pontja értelmében a Pálinka Nemzeti Tanács tagjai tevékenységének előmozdítása érdekében együttműködik a fogyasztóvédelmi hatósággal.

Jogszabály hírlevél / 2015.12.12/1.

A Magyar Közlöny 194/2015. számában megjelent az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXCV. törvény, mely módosítja a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényt.

Rendelkezései hatályosak 2015. december 12-től. A törvény 2-4.§-ai a kihirdetést követő 45. napon lépnek hatályba. A törvény kihirdetéskor hatályos szövege az alábbiakban olvasható.

Jogszabály hírlevél / 2015.12.07/1.

A Magyar Közlöny 187/2015. számában megjelent a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet. Hatályos: 2015. december 17-től.

Jogszabály hírlevél / 2015.11.24.

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 57/2015. számában megjelent a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2015. (XI. 19.) NFM utasítás, mely 2015.11.20-tól hatályos. Az SZMSZ szövege elérhető honlapunkról is a közérdekű adatok menüpontban.

Jogszabály hírlevél / 2015.10.14/1

A Magyar Közlöny 150/2015. számában megjelent a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLIII. törvény. Hatályos: 2015. október 15-től.

Jogszabály hírlevél / 2015.10.13/1.

A Magyar Közlöny 148/2015. számában megjelent a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet. Hatályos: 2015. október 16-tól.