jogszabály-változások

Jogszabály változásokat összefoglaló hírlevél

Az elmúlt időszak jogszabályi változásait összefoglaló hírlevelünk letölthető közvetlenül erről a linkről.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.30/1

A Magyar Közlöny 209/2015. számában megjelent az egyes közvetett adózási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet. 2016. január 1-jén lép hatályba.

Az NGM rendelet módosítja a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendeletet, melynek 125.§ (1) bekezdése úgy változik, hogy ha az elkobzás alá eső jövedéki terméket a rendőrség, a fogyasztóvédelmi hatóság, vagy a közterületi felügyelet foglalja le – kivéve a büntető eljárás során történt lefoglalást - , arról haladéktalanul értesítenie kell a vámhatóságot.

Jogszabály hírlevél / 2015.12.29/1

A Magyar Közlöny 207/2015. számában megjelent a Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat. Hatályos: 2015. december 30-tól. Közlönyállapota az alábbiakban olvasható.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.29/3

A Magyar Közlöny 207/2015. számában megjelent az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.29/2

A Magyar Közlöny 207/2015. számában megjelent a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények körét az 1. melléklet állapítja meg. (1.45. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság).

Jogszabály hírlevél / 2015.12.28/1

A Magyar Közlöny 205/2015. számában megjelent a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet. A rendelet 13. pontja módosítja az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletet, 71. pontja pedig a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet is.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.23/5

A Magyar Közlöny 203/2015. számában megjelent a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról szóló 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.23/4

A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet. A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.23/3

A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXV. Törvény. Egyes rendelkezései 2015. december 24-én lépnek hatályba. A törvény 3. pontja módosítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt, 6. pontja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.23/1

A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény. Hatályos: 2016. január 1-től.

A törvény 26.§ (3) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv – önállóan vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel együttműködve – telefonon és más elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálatot működtet a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásokra vonatkozó szabályai szerint azzal az eltéréssel, hogy az ügyfélszolgálatnak hetente legalább 40 órában elérhetőnek kell lennie.