jogszabály-változások

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/4.

A Magyar Közlöny 187/2016. (12.02) számában megjelent a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon, 2016.12.03-án lép hatályba. A fogyasztóvédelmi hatóságot érintő Kormányrendeletek módosításáról is rendelkezik.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/3.

A Magyar Közlöny 187/2016. (12.02) számában megjelent a Kormány 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről. A Korm. rendelet hatályos 2016.12.03-tól.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/2.

A Magyar Közlöny 188/2016. (12.02) számában megjelent a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. Hatályon kívül  helyezi egyben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendeletet. Teljes kihirdetéskori szövege az alábbiakban olvasható.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/1.

A Magyar Közlöny 189/2016. (12.02) számában megjelent a 2016. évi CXXVII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról. A törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba. Többek között módosítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt.

Jogszabály hírlevél / 2016.07.12./1

A Magyar Közlöny 103/2016. számában megjelent a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről szóló 21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet. Hatályos: 2016.08.12-től. Hatályát veszti egyben a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet.

Jogszabály hírlevél 2016.07.11/1.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok
és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által
hozott döntésekkel szembeni keresetlevél elektronikus benyújtása

A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára.

E jogalanyok 2016. július 1. napjától kezdődően a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által hozott döntésekkel szembeni keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Jogszabály hírlevél / 2016. 07.07/1

A Magyar Közlöny 101/2016. számában megjelent a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet. Hatályos: 2016.07.15-től.

Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletnek megfelelő és az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott termékek forgalmazhatók és üzembe helyezhetők. Hatályát veszti egyben az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet.

Jogszabály hírlevél / 2016. 06.23/2

A Magyar Közlöny 90/2016. számában megjelent az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről szóló 2016. évi LXXV. törvény. Ennek 4. fejezet módosítja a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényt. Hatályos: 2016.07.24-től.

Jogszabály hírlevél / 2016. 06.23/1

A Magyar Közlöny 90/2016. számában megjelent az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXXI. törvény. 5. fejezetében módosítva az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény rendelkezéseit. Hatályos július 1-től. Új hatásköri rendelkezés beiktatása a távfűtés közszolgáltatásával kapcsolatban.