jogszabály-változások

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.19/5

A Magyar Közlöny 209/2016. számában megjelent az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXII. törvény, mely többek között a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényt is módosítja. A törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon (2016.12.20) lép hatályba. A 19–21. §, a 23. §, a 39. §, a 44. § és a 45. § d) pontja az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.19/4

A Magyar Közlöny 208/2016. számában megjelent a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 85/2016. (XII. 19.) FM rendelet. Hatályát veszti egyben a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet. A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon (2016.12.22) lép hatályba.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.19/3

A Magyar Közlöny 208/2016. számában megjelent az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet. A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit az elektronikus ügyintézést biztosító szerv 2018. január 1-jét megelőzően akkor köteles alkalmazni, ha az elektronikus ügyintézést az E-ügyintézési tv. 108. § (2) bekezdése szerint vállalta. Hatályát veszti egyben az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.19/2

A Magyar Közlöny 208/2016. számában megjelent az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.19/1

A Magyar Közlöny 208/2016. számában megjelent az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVIII. törvény. Ez többek között módosítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt. A törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon (2016.12.20) lép hatályba. A 3–7. §, a 13. §, a 29. §, a 30. §, a 31. § 1. pontja, a 32. § a) és d)–g) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba. A 2. § és a 28. § 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. Kihirdetéskori - fogyasztóvédelmi hatóságot érintő - szövege az alábbiakban olvasható

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.14/3.

A Magyar Közlöny 201/2016. számában megjelent a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet. A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon (2016.12.15) lép hatályba. A 10. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.14/2.

A Magyar Közlöny 200/2016. számában megjelent az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.). A törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. A törvény 2018. január 1. napján lép hatályba, egyben hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.).

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.14/1.

A Magyar Közlöny 199/2016. számábn megjelent az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIII. törvény. Módosítja többek közt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (Vet.) és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (Get.). A törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon (2016.12.22)  lép hatályba.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.12/1

A Magyar Közlöny 197/2016. számában megjelent az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról szóló 79/2016. (XII. 12.) FM rendelet. A rendelet 2016. december 13-án lép hatályba. Hatályát veszti egyben az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.05

A Magyar Közlöny 191/2016. (12.05) számában megjelent a 2016. évi CXXXV. Törvény a dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról. Ez módosítja többek között a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt. A törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 16. napon, 2016.12.21-én lép hatályba.