Innovációs és Technológiai Minisztérium

Kétnapos nemzetközi konferencia a fogyasztói tudatosság témakörében

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. június 18-19. között nemzetközi konferenciát szervezett „A tudatos fogyasztás jelene és jövője - lehetőségek és kihívások a fogyasztóvédelem területén” címmel.

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a konferencián elmondta, hogy a fogyasztóvédelem jövőképe a tudatos és fenntartható fogyasztáson alapuló társadalom elérése. Hozzátette, hogy az ilyen társadalom a fogyasztói bizalmon és a tisztességes piaci működésen alapul, továbbá a jól tájékozott fogyasztó, a jogkövető vállalkozások, valamint a hatékony jogi környezetet biztosító erős hatóság kölcsönös együttműködése jellemzi.

Fogyasztóbarát Település címet nyert el Székesfehérvár

Az országban tizenharmadikként Fogyasztóbarát település címet nyert Székesfehérvár, az elismerést Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár adta át dr. Cser-Palkovics András polgármesternek. Az ünnepség keretében újabb 11 székesfehérvári vállalkozás került fel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pozitív listájára.

Országjárás a békéltető testületeknél - az első állomás Nógrád megye

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság országjárása keretében látogatást tesz a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületeket annak érdekében, hogy megismerje a békéltető testületek működését a gyakorlatban.


Az országjárás első állomásaként Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár és Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelmi referens a Nógrád megyei Kereskedelemi és Iparkamara mellett működő békéltető testületnél járt, ahol először Mihályné Balázs Melindával, a kamara titkárával és Dr. Pongó Erikkel, a békéltető testület elnökével találkozott. A megbeszélésen szó esett a fogyasztóvédelmi törvény jelenlegi, jogharmonizációs célokat szolgáló módosításáról, a békéltető testület mindennapi munkájáról, valamint a költségvetési támogatás elosztásával kapcsolatos változtatási javaslatokról.

Piacfelügyeleti szakértői egyeztetés Egyiptommal – az Egyiptomi Ipari Ellenőrzési Hatóság járt szakmai tanulmányúton a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál

Az Európai Bizottság Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága (DG NEAR) keretei között működő technikai segítségnyújtási és információcsere program, a TAIEX célja, hogy az EU szomszédságpolitikai partnerei számára lehetővé tegye, különböző programok, így különösen szakmai tanulmányutak keretében az uniós tagállamok egyes szakterületi intézményrendszerének megismerését.

Az Egyiptomi Ipari Ellenőrzési Hatóság (ICA) háromtagú delegációja érkezett tanulmányútra a hatósághoz.

Az Egyiptomi Fogyasztóvédelmi Ügynökség látogatását követően, újabb egyiptomi kollégák ismerhették meg a hazai fogyasztóvédelem és piacfelügyelet intézményi kereteit, azok működését, hiszen május 26-28. között az Egyiptomi Ipari Ellenőrzési Hatóság (ICA) háromtagú delegációja érkezett tanulmányútra a hatósághoz.

Európai Uniós fejlesztés kapcsán közös panaszstatisztikai rendszer kidolgozása a cél a fogyasztóvédelmi szakterület terén

A fogyasztóvédelem területén működő állami és társadalmi szervezetek mindegyike végez a saját működési területén ügyfélszolgálati tevékenységet. Azonban ezen panaszok, kérelmek, beadványok, megkeresések tartama alapján levont következtetések ritkán találkoznak egymással, így összevetésük – például egy egységes országos panasztérkép létrehozásának céljából- nehézségbe ütközik. Figyelemmel arra, hogy míg az egyes állami intézmények panaszkezelési folyamata jogszabályban rögzített rendszerben zajlik, addig a civil szervezetek és a békéltető testületek vonatkozásában számos átfedés feltételezhető. A fentiek okán időszerűvé vált a panaszok és egyéb beadványok azonos platformon való áttekintés lehetőségének megteremtése.

A célnak megfelelően az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló „A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése” című kiemelt projekt keretében egységes panaszstatisztikai rendszer kidolgozása van folyamatban. A feladat megvalósítása érdekében 2015. május 14-én kiemelt fontosságú, alappilléreket lefektető kerekasztal megbeszélésre került sor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) konzorciumi partnersége keretében a pályázat kedvezményezettje, az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) képviselőjének részvételével, valamint a fogyasztói panaszkezeléssel érintett szervezetekkel, azaz piacfelügyeleti hatóságokkal, kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeivel, békéltető testületekkel, valamint fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel.

Egyszerűsödik a fogyasztói panaszok rendezése

A fogyasztókat segíti az az uniós jogszabály, amely Magyarországon is általánossá válik, így egy erős fogyasztóvédelmi irány felé mozdul el a jogalkotás. Ennek keretében a fogyasztóknak lehetőségük nyílik a vállalkozásokkal szembeni vitás ügy bírósági eljáráson kívüli egyszerű, gyors és ingyenes rendezésére. Az új szabályozás tehát így a fogyasztók és vásárlók biztonságát erősíti.

Az eljárás során a vállalkozás köteles a fogyasztó által benyújtott panaszra írásbeli választ adni, továbbá a testületi meghallgatáson személyes képviselő részvételét biztosítani. Amennyiben ezt a vállalkozás nem teszi lehetővé, abban az esetben bírság kiszabására kerül sor.

 

Diákok mérték össze fogyasztóvédelmi ismereteiket

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ebben a tanévben is meghirdette az „Országos Fogyasztóvédelmi Sulipárbajt” a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával. A rendezők a versenyre háromfős csapatok jelentkezését várták. A kampány során hat forduló került lebonyolításra a különböző fogyasztóvédelmi tárgyú témakörökben (jótállás-szavatosság, internetes vásárlás, termékbemutatók, panaszügyintézés, alapvető pénzügyi ismeretek, békéltető testületek).

A döntő helyszínéül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság székháza szolgált, amely során a legjobb teljesítményt elért 6 csapat versenget egymással.

Fogyasztóbarát település lett Sárvár

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Fogyasztóbarát Település” címet adományozott Sárvár Város Önkormányzatának. A díjátadón jelen volt Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár és Ágh Péter, Sárvár országgyűlési képviselője is.

A Fogyasztóbarát Település címet tanúsító oklevelet Koszorús László helyettes államtitkár úr vitte el Sárvárra. Beszédében kiemelte, hogy Sárvár hibátlan pályázatával az országban tizenkettedikként, Vas megyében pedig elsőként nyerte el a díjat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. Az elismerés azt is üzeni, hogy jó Vas megyeinek, jó sárvárinak lenni. Mint mondta, öröm látni, hogy a kisebb települések is képesek országos, sőt, európai színvonalú értékeket teremteni. A helyettes államtitkár aláhúzta, az a céljuk, hogy a fogyasztóvédelemnél új szemléletet, barátságos hatóságot teremtsenek.

Fogyasztóvédelmi együttműködés Európán túl is – az Egyiptomi Fogyasztóvédelmi Ügynökség járt szakmai tanulmányúton a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál

Az Európai Bizottság Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága (DG NEAR) keretei között működő technikai segítségnyújtási és információcsere program, a TAIEX célja, hogy az EU szomszédságpolitikai partnerei számára lehetővé tegye, hogy különböző programok, így különösen szakmai tanulmányutak keretében ismerkedjenek az uniós tagállamok egyes szakterületi intézményrendszerének működésével.

A korábbi libanoni delegációt követően, újabb arab országbeli fogyasztóvédelmi szakemberek számára adott lehetőséget a program arra, hogy a magyar fogyasztóvédelem intézményi kereteit testközelből is megismerhessék, hiszen április 20-22. között az Egyiptomi Fogyasztóvédelmi Ügynökség (CPA) magas rangú delegációja érkezett tanulmányútra a hatósághoz.

Román-magyar szakmai találkozó Bukarestben

Mivel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság számára kiemelt fontossággal bír a szomszédos országokkal való szoros szakmai együttműködés kialakítása és megerősítése, így 2015. április 16. és 17. között Bukarestben újabb bilaterális találkozóra került sor a román társhatósággal.

A találkozón Koszorús László helyettes államtitkár úr ismertette az NFM fogyasztóvédelmi feladatköreit, illetve a tárca eddig elért eredményeit és jövőbeli elképzeléseit. Az NFH képviseletében, dr. Szente István mb. főigazgató úr beszélt az NFH szervezetéről, tevékenységéről, továbbá 2014. évi eredményeiről és jövőbeni feladatairól. Dr. Aranyi Péter a magyar és román hatóság között meglévő együttműködés továbbfejlesztésére irányuló javaslatokat fogalmazta meg, amelyben – többek között – a közös nemzetközi projektekben való együttműködés lehetőségére és a határon átnyúló fogyasztóvédelmi ügyek hatékonyabb intézésére hívta fel a figyelmet.