jogszabály hírlevél

Jogszabály Hírlevél / 2016.05.26 / 1.

A Magyar Közlöny 44/2016. számában megjelent az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet. Hatályos 2016.04.01-től.

A rendelet 1. számú melléklete az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előkészítésében érintett szervezetek között 11/g. pontjában megnevezi a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt is fogyasztóvédelmi hatáskörében eljárva a fogyasztóvédelmi szakkérdések vonatkozásában.

Jogszabály változásokat összefoglaló hírlevél

Az elmúlt időszak jogszabályi változásait összefoglaló hírlevelünk letölthető közvetlenül erről a linkről.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.30/1

A Magyar Közlöny 209/2015. számában megjelent az egyes közvetett adózási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet. 2016. január 1-jén lép hatályba.

Az NGM rendelet módosítja a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendeletet, melynek 125.§ (1) bekezdése úgy változik, hogy ha az elkobzás alá eső jövedéki terméket a rendőrség, a fogyasztóvédelmi hatóság, vagy a közterületi felügyelet foglalja le – kivéve a büntető eljárás során történt lefoglalást - , arról haladéktalanul értesítenie kell a vámhatóságot.

Jogszabály hírlevél / 2015.12.29/1

A Magyar Közlöny 207/2015. számában megjelent a Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat. Hatályos: 2015. december 30-tól. Közlönyállapota az alábbiakban olvasható.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.29/3

A Magyar Közlöny 207/2015. számában megjelent az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.29/2

A Magyar Közlöny 207/2015. számában megjelent a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények körét az 1. melléklet állapítja meg. (1.45. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság).

Jogszabály hírlevél / 2015.12.28/1

A Magyar Közlöny 205/2015. számában megjelent a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet. A rendelet 13. pontja módosítja az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletet, 71. pontja pedig a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet is.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.23/5

A Magyar Közlöny 203/2015. számában megjelent a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról szóló 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.23/4

A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet. A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.23/3

A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXV. Törvény. Egyes rendelkezései 2015. december 24-én lépnek hatályba. A törvény 3. pontja módosítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt, 6. pontja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt.