jogszabály hírlevél

Jogszabály hírlevél / 2016. 06.23/1

A Magyar Közlöny 90/2016. számában megjelent az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXXI. törvény. 5. fejezetében módosítva az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény rendelkezéseit. Hatályos július 1-től. Új hatásköri rendelkezés beiktatása a távfűtés közszolgáltatásával kapcsolatban.

Jogszabály hírlevél / 2016.06.17/1

A Magyar Közlöny 88/2016. számában megjelent a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet. Hatályos 2016.06.19-től. A piacfelügyeleti hatóságok eljárásáról a 28-32.§-ok rendelkeznek. Hatályát veszti egyben a nem-automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet.

Jogszabály Hírlevél / 2016.06.14/1.

A Magyar Közlöny 81/2016. számában megjelent a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet. Hatályos: 2016.06.17-től.

Jogszabály Hírlevél / 2016.05.26 / 8.

A Magyar Közlöny 71/2016. számában megjelent a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról szóló 11/2016. (V. 20.) NFM rendelet. Hatályos: 2016. május 20-án 16 órától. Új önálló fogyasztóvédelmi szabály (eddig a 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendeletben szerepeltek a díjak).

Jogszabály Hírlevél / 2016.05.26 / 7.

A Magyar Közlöny 71/2016. számában megjelent a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv) és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi XLII. törvény. Hatályos: 2016. július 4-től.

Jogszabály Hírlevél / 2016.05.26 / 6.

A Magyar Közlöny 69/2016. számában megjelent a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet. Hatályos: 2016. május 20-tól 21-ig, rendelkezései beépültek a megnevezett Korm. rendeletekbe.

Jogszabály Hírlevél / 2016.05.26 / 5.

Megjelent a Magyar Közlöny 69/2016. számában a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet. Hatályos: 2016. július 1-től. A törvény hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés h) pontja*; 8. § (3) bekezdés f) pontja**.

Jogszabály Hírlevél / 2016.05.26 / 4.

A Magyar Közlöny 53/2016. számában megjelent a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi XXIII. törvény. A törvényt az Országgyűlés a 2016. április 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. április 15. A törvény hatályát vesztette 2016. április 17. napjával, mivel rendelkezései beépítésre kerültek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseibe.

Hatályát vesztette egyben a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény, valamint a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet.

Jogszabály Hírlevél / 2016.05.26 / 3.

A Magyar Közlöny 49/2016. számában megjelent a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény. Hatályos: 2016. május 21-től. A törvény új hatásköri rendelkezéseket tartalmaz a fogyasztóvédelmi hatóság tekintetében is.

Jogszabály Hírlevél / 2016.05.26 / 2.

A Magyar Közlöny 44/2016. számában megjelent az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet. Csatolt állapota hatályos: 2016.04.01 - 2016.06.30. Következő módosítása 2016.07.01-én lép életbe, az akkori hatályos szöveg elérhető innen.