jogi hírlevél

Jogszabály hírlevél / 2015.12.12/1.

A Magyar Közlöny 194/2015. számában megjelent az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXCV. törvény, mely módosítja a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényt.

Rendelkezései hatályosak 2015. december 12-től. A törvény 2-4.§-ai a kihirdetést követő 45. napon lépnek hatályba. A törvény kihirdetéskor hatályos szövege az alábbiakban olvasható.

Jogszabály hírlevél / 2015.11.24.

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 57/2015. számában megjelent a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2015. (XI. 19.) NFM utasítás, mely 2015.11.20-tól hatályos. Az SZMSZ szövege elérhető honlapunkról is a közérdekű adatok menüpontban.

Jogszabály hírlevél / 2015.10.14/1

A Magyar Közlöny 150/2015. számában megjelent a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLIII. törvény. Hatályos: 2015. október 15-től.

Jogszabály hírlevél / 2015.10.13/1.

A Magyar Közlöny 148/2015. számában megjelent a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet. Hatályos: 2015. október 16-tól.

Jogszabály hírlevél / 2015.10.02/1.

A Magyar Közlöny 142. számában megjelent a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. Hatályos: 2015. november 1-jétől. Hatályát veszti egyben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény.

Jogszabály hírlevél / 2015.09.14./1

A békéltető testületekkel kapcsolatos változásokról és a hírközlési szabályok módosulásáról olvashat mai hírlevelünkben ezen a linken:
http://nfhforum.hu/hirlevel/20150914_1030_newsletter_email.html

Ha hírlevelünkre fel szeretne iratkozni, azt itt teheti meg:
http://www.nfh.hu/hirlevel_feliratkozas

Jogszabály hírlevél / 2015.07.14/3.

A Magyar Közlöny 102/2015. számában megjelent a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXXVII. törvény. A törvény közlönyállapobeli szövege az alábbiakban olvasható.

Jogszabály hírlevél / 2015.07.14/2.

A Magyar Közlöny 100/2015. számában megjelent a víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXIX. törvény. Hatályos: 2015. július 24-től.

Jogszabály hírlevél / 2015.07.14/1.

A Magyar Közlöny 99/2015. számában megjelent a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet, mely 2015. augusztus 8-tól hatályos. A Korm. rendelet új hatásköri szabály a fogyasztóvédelmi hatóság számára.

Jogszabály Hírlevél / 2015.06.25/1.

A Magyar Közlöny 84/2015. számában megjelent a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2015. évi LXXII. törvény (továbbiakban: tv.), mely módosítja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt (továbbiakban: Grtv.). A Grtv. alábbi módosításai 2015. július 4-étől hatályosak, új hatásköri előírást is tartalmaznak a fogyasztóvédelmi hatóságnak.