jogi hírlevél

Jogszabály hírlevél / 2015.12.28/1

A Magyar Közlöny 205/2015. számában megjelent a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet. A rendelet 13. pontja módosítja az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletet, 71. pontja pedig a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet is.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.23/5

A Magyar Közlöny 203/2015. számában megjelent a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról szóló 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.23/4

A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet. A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.23/3

A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXV. Törvény. Egyes rendelkezései 2015. december 24-én lépnek hatályba. A törvény 3. pontja módosítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt, 6. pontja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.23/1

A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény. Hatályos: 2016. január 1-től.

A törvény 26.§ (3) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv – önállóan vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel együttműködve – telefonon és más elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálatot működtet a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásokra vonatkozó szabályai szerint azzal az eltéréssel, hogy az ügyfélszolgálatnak hetente legalább 40 órában elérhetőnek kell lennie.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.23/2

A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. Törvény. Egyes rendelkezései 2015. december 24-én lépnek hatályba. A törvény módosítja többek között a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. Törvényt, és a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvényt.

Jogszabály hírlevél / 2015.12.22/1

A Magyar Közlöny 201/2015. számában megjelent a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXXI. Törvény. Hatályos 2015. december 23-tól.

Jogszabály hírlevél / 2015.12.15/1

A Magyar Közlöny 196/2015. számában megjelent a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet. A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. A Kormány a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelöli ki.

Jogszabály hírlevél / 2015.12.12/3.

A Magyar Közlöny 195/2015. számában megjelent a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. Törvény. Egyes rendelkezései 2015.12.27-től hatályosak, az 1–5. §, a 7–8. § és a 12. § 2016. július 1. napján lép hatályba.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.12/2

A Magyar Közlöny 195/2015. számában megjelent a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCIX. törvény. Hatályos: 2015.12.27-től. A módosító törvény 3.§ (2) bekezdés fc) pontja értelmében a Pálinka Nemzeti Tanács tagjai tevékenységének előmozdítása érdekében együttműködik a fogyasztóvédelmi hatósággal.