jogi hírlevél

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/4.

A Magyar Közlöny 187/2016. (12.02) számában megjelent a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon, 2016.12.03-án lép hatályba. A fogyasztóvédelmi hatóságot érintő Kormányrendeletek módosításáról is rendelkezik.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/3.

A Magyar Közlöny 187/2016. (12.02) számában megjelent a Kormány 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről. A Korm. rendelet hatályos 2016.12.03-tól.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/2.

A Magyar Közlöny 188/2016. (12.02) számában megjelent a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. Hatályon kívül  helyezi egyben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendeletet. Teljes kihirdetéskori szövege az alábbiakban olvasható.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/1.

A Magyar Közlöny 189/2016. (12.02) számában megjelent a 2016. évi CXXVII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról. A törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba. Többek között módosítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt.

Jogszabály hírlevél 2016.07.11/1.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok
és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által
hozott döntésekkel szembeni keresetlevél elektronikus benyújtása

A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára.

E jogalanyok 2016. július 1. napjától kezdődően a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által hozott döntésekkel szembeni keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.30/1

A Magyar Közlöny 209/2015. számában megjelent az egyes közvetett adózási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet. 2016. január 1-jén lép hatályba.

Az NGM rendelet módosítja a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendeletet, melynek 125.§ (1) bekezdése úgy változik, hogy ha az elkobzás alá eső jövedéki terméket a rendőrség, a fogyasztóvédelmi hatóság, vagy a közterületi felügyelet foglalja le – kivéve a büntető eljárás során történt lefoglalást - , arról haladéktalanul értesítenie kell a vámhatóságot.

Jogszabály hírlevél / 2015.12.29/1

A Magyar Közlöny 207/2015. számában megjelent a Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat. Hatályos: 2015. december 30-tól. Közlönyállapota az alábbiakban olvasható.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.29/3

A Magyar Közlöny 207/2015. számában megjelent az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat.

Jogszabály Hírlevél / 2015.12.29/2

A Magyar Közlöny 207/2015. számában megjelent a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények körét az 1. melléklet állapítja meg. (1.45. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság).