Jelentés a biztonsági gyermekülések piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A biztonsági gyermekülések forgalmazásában jelentős változást hozott, hogy 2002. január 1-től azok használatát kötelezővé tették. A jogszabály szerint a személygépkocsi hátsó ülésén utazó, 12. életévét még be nem töltött és 150 centiméternél alacsonyabb gyermeket biztonsági gyermekülésben kell rögzíteni. Ez alól csak az mentesül, akinek a személygépkocsija nem alkalmas gyermekülés beszerelésére, illetve aki több gyermeket akar szállítani, mint ahány gyermekülés beszerelhető. Kivételt képez továbbá az az eset is, ha a gyermek a gépkocsi övével biztonságosan rögzíthető.

A gyermekek biztonsága érdekében fontos figyelemmel kísérni az e termékek forgalmazására vonatkozó jogszabályi előírások teljesülését, hogy a kereskedelmi forgalomban csak megfelelő jóváhagyással rendelkező biztonsági gyermeküléseket árusítsanak, és a hozzájuk mellékelt magyar nyelvű vásárlási útmutatók kellően tájékoztassák a fogyasztókat a helyes és biztonságos használat, az összeszerelés, illetve az autóba szerelés módjáról.

Az ellenőrzés célja az előírásoknak nem megfelelő biztonsági gyermekülések kiszűrése volt, valamint a jogszabályi előírások érvényesítése a vizsgálat tárgyát képező termékek forgalmazásában.

A termékcsoport tekintetében átfogó piacfelügyeleti ellenőrzésre harmadszor került sor, 2006-ban és 2009-ben már történtek a Nemzeti Közlekedési Hatósággal közös termékellenőrzések. Az azóta eltelt időszakban helyi és szúrópróbaszerű termékellenőrzések történtek.

Az ellenőrzés tárgyát képezték a különböző tömegcsoportba sorolt klasszikus és az ISOFIX biztonsági ülések egyaránt.

Az ellenőrzés során összesen 120 kereskedelmi egységben, 51 áruházláncban és üzletláncban, 68 egyéb kiskereskedelmi egységben, valamint 1 nagykereskedésben 546 fajta, 1208 db gyermekülés ellenőrzését végezték el a felügyelők, amelyek közül 72 fajta, 154 db (13 %) termék esett kifogás alá a jelölések és a tájékoztatók tekintetében.

Az ellenőrzés alá vont ülések között 274 db a menetiránynak háttal rögzíthető, 269 db alternatív övútvonallal rendelkező, illetve 245 db ISOFIX ülés volt.

Az azonosító jelölés részleges vagy teljes hiányát 13 fajta, 18 db ülésnél (1%) tapasztalták a felügyelők, míg 12 fajta, 18 db termék csak vonalkóddal volt beazonosítható.

A gyártó nevét és címét nem, vagy nem az előírásoknak megfelelően tüntették fel 36 fajta, 81 db (7%) ülés esetében, az importőr adatainak hiánya az e szempontból ellenőrzött, 165 fajta, 341 db termék 17%-ánál (22 fajta, 57 db ülés) volt kifogásolható.

A biztonságosságot igazoló Nemzetközi jóváhagyási jellel valamennyi ellenőrzött gyermekülést ellátták, a kötelező adatok feltüntetése tekintetében mindösszesen 10 fajta, 15 db (1%) termék volt kifogásolható.

Az előírt jelölések megléte szempontjából is alacsony volt a kifogásolási arány. A gyártási év megadása 16 fajta, 26 db (2%) ülésnél, az övútvonal feltüntetése 2 fajta, 10 db (1%) terméknél hiányzott, míg a heveder helyes megvezetési útja nem volt egyértelműen megadva 2 fajta, 20 db (2%) ülés esetében. A menetiránynak háttal rögzíthető üléseknél kötelező figyelmeztető címke 1 fajta, 3 db (0,2%) ülésnél hiányzott. A menetirányban és menetiránynak háttal is használható gyermekülések esetében a használó gyermek tömegére vonatkozó figyelemfelhívás nem volt feltüntetve 5 fajta, 20 db (2%) terméknél.

Az alternatív övútvonallal rendelkező üléseknél hiányzott az övútvonal megadása 31 fajta, 4 db (0,3%) terméknél, míg tartalmilag volt kifogásolható 2 esetben (0,2%).

Az ISOFIX üléshez kapcsolódó információk tekintetében hiányosság nem került megállapításra.

A biztonságos beszerelést, illetve a használatot segítő magyar nyelvű használati útmutató 26 fajta, 40 db (3%) ülésnél hiányzott, 20 fajta, 51 db (4%) ülés esetében tartalmilag kifogásolható volt, míg kicsomagolás nélkül nem volt látható 10 fajta, 17 db (1%) termék esetében.

Az ellenőrzések rávilágítottak arra, hogy a biztonsági gyermekülések jogszabályi előírásai a jelölések és tájékoztatók tekintetében kellően ismertek a gyártók és a kereskedelmi tevékenységet végzők körében, ezért a termékkör ellenőrzése a jövőben szúrópróbaszerűen javasolt.

 

A vizsgálati jelentés ide kattintva érhető el.

 

 

 

Kategória: 
Share on Tumblr