Fogyasztóbarát Település pályázati feltételek, dokumentumok

A települések fogyasztókért tett intézkedéseit kívánja elismerni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2014. év végén meghirdetett pályázatán.

A „Fogyasztóbarát Település” megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a települések hozzáállását és a fogyasztók helyzetének javításáért tett intézkedéseit kívánja értékelni, amelyekkel a fogyasztóbarát szemlélet általánossá válásához járulnak hozzá a területükön működő vállalkozások között.


„Fogyasztóbarát Település”

pályázati felhívás

(A tájékoztató letölthető innen
 DOC formátumban, illetve
a pályázati adatlap DOC  formátumban)

 

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók

 

A pályázat célja

A Fogyasztóbarát Település megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) azon települések fogyasztókért tett intézkedéseit, hozzáállását kívánja értékelni, amellyel a települések a területükön működő vállalkozások között fogyasztóbarát szemlélet általánossá válásához és a fogyasztók helyzetének javításához járulnak hozzá.

A pályázati elismerés

A fogyasztóbarát település pályázat a települések fogyasztókért tett intézkedéseit értékeli, közvetlenül anyagi támogatást nem nyújt.

A pályázat beküldésének módja

A pályázatot a melléklet pályázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével elektronikus úton kell beküldeni a fogyasztovedelem@nfm.gov.hu címre. A pályázat beadási határideje folyamatos.

A pályázatok értékelése

A beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság (BB) vizsgálja meg, és a bírálat után a BB összeállítja Fogyasztóbarát Település címre javasolt település listáját, amelyet az NFM fogad el. A pályázattal a település fogyasztókért tett teljesítménye kerül értékelésre és a cím nyertesei az átadástól számított öt évig viselhetik a „Fogyasztóbarát Település” címet.

A Fogyasztóbarát Település cím odaítélése az alábbi szempontok figyelembevételével történik.

A cím odaítélésénél előnyben részesül az a település, amely az alábbi tíz szempontból, legalább 5 szempontnak megfelel, illetve a jövőre nézve vállalja annak a teljesítését.

1. A Fogyasztóbarát Település az általa kereskedelmi, vagy szolgáltatást végző vállalkozások részére kiírt pályázatok elbírálásánál előnyben részesíti azon vállalkozásokat amelyek „Fogyasztóbarát Vállalkozás” elismerésében részesültek, illetve szerepelnek a fogyasztóvédelmi hatóság „Pozitív listáján”.

2. A Fogyasztóbarát Település együttműködik fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel – részben a lehetséges együttműködések, részben a – helyi lehetőségek függvényében – infrastruktúra biztosításában való közreműködés útján.

3. A Fogyasztóbarát Település elősegíti és támogatja a helyi köznevelési intézményekben történő rendszeres fogyasztóvédelmi oktatások megtartását, az NFM által kiírt „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” pályázaton való részvételt, a tanulók felkészítését fogyasztóvédelmi vetélkedőkre, versenyekre.

4. A Fogyasztóbarát település kiemelt figyelmet fordít a fiatalkorúak védelmére, ezért rendszeresen kezdeményez közös hatósági ellenőrzéseket a helyi rendőrség és a megyei kormányhivatal illetékes járási hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) az éjszakai szórakozóhelyek, illetve az iskolák környékén lévő dohány, valamint alkoholtartalmú italok árusítását végző kereskedelmi egységek vizsgálata érdekében.

5. Az életkoruk, valamint a gazdasági helyzetük miatt kiszolgáltatott fogyasztók érdekeiknek védelme céljából a Fogyasztóbarát Település rendszeresen figyelemmel kíséri a helyi szervezésű árbemutatóval egybekötött termékértékesítéssel, kapcsolatos tevékenységeket és arról tájékoztatja az illetékes járási hivatalt, kezdeményezve azok ellenőrzését.

6. Az illetékes járási hivatal által lefolytatott ellenőrzéseket követően maga a település is javaslatot tesz helyi vállalkozások „Pozitív listára” való felkerülése érdekében.

7. A Fogyasztóbarát Település az általa szervezett fesztiválokon, illetve egyéb rendezvényeken rendszeresen biztosítja az NFM, illetve a járási hivatal kitelepülését a fogyasztók, illetve a helyi vállalkozások szakmai tájékoztatásának céljából.

8. A Fogyasztóbarát Település elősegíti az NFM és a fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztóvédelmi kiadványainak helyi terjesztését, honlapján elektronikus úton biztosítja a hatóság hírleveleinek elérhetőségét.

9. A Fogyasztóbarát Település támogatja és elősegíti az NFM, illetőleg járási hivatal, rendszeres megjelenését a helyi médiában.

10. A Fogyasztóbarát Település a honlapján valamint az általa kiadott kiadványokon utal az elismerő címre, továbbá linkelési lehetőséget biztosít az NFM, a megyei kormányhivatal honlapjára illetve a településre bevezető utak mentén a címre utaló táblákat helyezhet ki.

 

 

 

Share on Tumblr