Jelentés az aktív oxigént vagy klórt tartalmazó háztartási tisztítószerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat a kereskedelmi forgalomban kapható aktív oxigént vagy klórt tartalmazó háztartási tisztítószerek forgalmazására vonatkozó jogszabályi előírások betartására, a címkézésre, a csomagolás és zárás megfelelőségére, a kötelező jelölések meglétére, valamint a kereskedelmi forgalomból kivett minták termékbiztonságának és minőségének ellenőrzésére irányult.
A háztartási tisztítószerek piacfelügyeleti ellenőrzése során a hatóság egyrészt vizsgálta a termékek értékesítésére, címkézésére, jelölésére, zárásmódjára és a veszélyes besorolású termékek forgalomba hozatali feltételeinek teljesülésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesülését, másrészt laboratóriumi vizsgálatokkal elemezte a forgalmazott tisztítószerek minőségét annak megállapítása céljából, hogy a termékek minősége mennyire felel meg a csomagoláson tanúsítottaknak.

A témavizsgálat keretében a felügyelők összesen 93 kereskedelmi egységet ellenőriztek, az ellenőrzött egységek 41,9%-ában (39 egységben) kifogásolták az aktív oxigént vagy klórt tartalmazó háztartási tisztítószerek címkézését, a kötelező feliratok és a speciális jelölések meglétét.

Az ellenőrzött kereskedelmi egységekben összesen 7422 db háztartási tisztítószer vizsgálatára került sor. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a termékcímkék és a kötelező jelölések megfelelősége nagyon változó képet mutatott. Egyes mintáknál a fellelt hiányosságok halmozottan is előfordultak.

A termékek 12,7%-a, 942 db (80-féle) termék címkézése nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Leggyakoribb hiányosság annak a weboldalnak a feltüntetése volt, ahol a vizsgált termékek összetevőjegyzéke elérhető, ezt az ellenőrzött termékek 5,2%-ánál, 387 db termék esetében állapították meg a felügyelők.

Az összetételi adatok nem megfelelő feltüntetését 3-féle, 48 db termék esetében, a veszélyesanyag-tartalom feltüntetésének hiányát 1,6%-ban (121 db) kifogásolták a felügyelőségek.
A veszélyjelölés és a veszély nem megfelelő magyar nyelvű megnevezése a vizsgált termékek 3,7%-ánál (272 db) fordult elő. A termékek 1,5%-a (114 db) a gyártó/forgalmazó adatainak hiánya miatt, 4,1%-a (305 db) az összetételről szóló adatlap elérhetőségének hiánya miatt, 1,7%-a (128 db) a jogszabály szerint alkalmazandó S mondatok nem megfelelő feltüntetése miatt került kifogásolás alá. A használati útmutató hiányával kapcsolatban
1,6%-ban (122 db) tártak fel jogsértést.

Az ellenőrzés alá esett „maró” besorolású termékek 3,0%-át (221 db) nem látták el gyermekbiztos zárral, az „ártalmas” besorolású termékek 1,9%-ának (138 db) csomagolásán nem volt megtalálható a kitapintható veszélyjel.

Az ellenőrzés során 14 gyártó/forgalmazó 18 különböző termékéből került sor mintavételére, melyből 2 nem minősült veszélyes terméknek.
A termékminták 16,7%-ának címkefelirata (3 minta) nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A vizsgált termékek mindegyike rendelkezett biztonsági adatlappal.
A veszélyes osztályba sorolt termékek 44,5%-ánál került sor a bejelentést igazoló szelvény bemutatására.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján az ellenőrzött termékek mért összetételi adatait – két kivételtől eltekintve – a gyártó által a címkén vállalt értékekkel egyezőnek találta a laboratórium. Két termék címkéjén a hatóanyagot a vonatkozó rendelet által előírt tömegszázalék-osztályban és pontos tömegszázalék értékben is feltüntették. A laboratórium mindkét termék esetében a pontos tömegszázalékban kifejezett értékeknél kevesebbet mért. Egy termék esetében a vizsgáló laboratórium hiányos töltöttséget mért. A vizsgált termékek zártsága – egy kivételtől eltekintve – minden esetben biztonságos volt. A kifogásolt, „ártalmas” besorolású termék szivárgott.

Az eredmények azt mutatják, hogy a 2011. év szeptemberében lefolytatott, más termékcsoportba tartozó, de szintén veszélyes keverékeket érintő témavizsgálat tapasztalataiból okulva a gyártók/forgalmazók igyekeztek a háztartás-vegyipari termékek címkézési hiányosságait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kijavítani.

A jelen vizsgálat során feltárt hiányosságok jelentős része termékbiztonságot érintett, így a veszélyes keverékek folyamatos ellenőrzése a jogszabályi előírások betartatásán túlmenően a fogyasztók maximális biztonsága érdekében továbbra is indokolt. Ugyanakkor megállapítható, hogy a gyártók a termékek vállalt minőségére nagyobb figyelmet fordítanak, mint a címkézésre vonatkozó jogszabályi előírások betartására.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.