Jelentés a gyermeklábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A gyermekcipők biztonságára fokozott figyelmet kell fordítani, mivel a 17–30-as méretű lábbelik viselői 1–5 éves korú gyermekek, akik életkorukból adódóan nem képesek felmérni azt a kockázatot, amelyet a nem megfelelően kialakított lábbeli viselése okozhat.
A gyermeklábbeliken lévő nem megfelelően rögzített gyöngyök, flitterek, valamint a lelógó alkatrészek, rojtok, zsinórok fulladásveszélyt jelenthetnek, vagy balesetet okozhatnak. A merev, kemény talp-szerkezetű és hegyes orr-rész kialakítású gyermekcipők akadályozzák a gyermekláb egészséges fejlődését, maradandó láb deformációt okozhatnak. Az ilyen termékek forgalomból történő kivonása a gyermekek biztonsága érdekében nagyon fontos.

A 2009. évi vizsgálat során 12 pár vizsgált gyermeklábbeliből 11 pár nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A jelenlegi vizsgálat célja annak ellenőrzése volt, hogy a mintavételezett gyermekcipők biztonságossága megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A vizsgálat célja annak ellenőrzése volt, hogy a mintavételezett gyermekcipők címkézése és biztonságossága megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
A biztonsági vizsgálatok keretében 18 pár gyermeklábbeliből került sor mintavételre. A vizsgálat kiterjedt a termékek címkézési előírásainak ellenőrzésére, a lábbelik formakialakítására, valamint a rajtuk alkalmazott díszítések vizsgálatára.

A vizsgált 18 pár gyermeklábbeli közül egyetlen pár sem elégítette ki a biztonságossági követelményeket, melyek a használat során veszélyeztetik a gyermekek biztonságát és egészségét. 15 pár lábbeli a fulladásveszély súlyos, míg 3 pár a fulladásveszély nagy kockázatát jelenti a gyermekek számára.

10 pár lábbelinél a nem megfelelő formakialakítást, míg  8 pár esetében a merev, kemény járótalpat kifogásolták a szakemberek, mert az ilyen lábbelik viselése egészségkárosító hatású.

Az azonosító jelölést az előírásoknak megfelelően valamennyi terméken feltüntették, azonban a gyártó és az importőr adatait – 1 pár kivételével – nem tüntették fel.
 
Az anyagösszetételt a mintavételezett termékek 66,7%-ánál (12 pár esetében) megfelelően jelölték, 22,2%-ánál (4 párnál) nem jelölték, míg további 11,1%-ánál (2 párnál) nem a valóságnak megfelelő anyagösszetételt jelölték.

A gyermekek biztonsága elsődleges, így joggal várható el, hogy a számukra készült termékek biztonságosak legyenek. Mindezek figyelembevételével, valamint a biztonsági követelmények teljesülése terén tapasztalt magas kifogásolási arány miatt szükségesnek látjuk a következő években a termékkörre vonatkozóan újabb ellenőrzéseket végezni.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.