Jelentés a galvánelemek vizsgálatáról

A gyártóknak az előbbi előírásoknak megfelelően a különösen mérgező ólom-, kadmium- és higanytartalmú galvánelemeket technológiai fejlesztésekkel kevésbé környezetszennyező típusokra kell kicserélniük, illetve azokban a megadott határérték alá kell csökkenteniük az előbbi fémek mennyiségét. Így a különféle elemekben – a gombelemek kivételével – nem használható fel higany, és az anód szerepét betöltő cink kadmiumtartalmát – amely, mint természetes szennyezőanyag, illetve a fém mechanikai tulajdonságait javító ötvözőanyag lehet jelen – az előírt szint alá kell csökkenteniük. A KvVM rendelet – néhány speciális alkalmazástól eltekintve – megtiltja a 0,0005 tömegszázalékot (gombelem esetén: 2 tömegszázalékot) meghaladó higanyt tartalmazó elem, illetve akkumulátor és a 0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmiumot tartalmazó hordozható elem, valamint akkumulátor forgalmazását. A környezetszennyező anyagok felhasználásának visszaszorítása azonban költségesebb technológia alkalmazását teszi szükségessé.

A KvVM rendelet a hordozható elemet, illetve akkumulátort forgalmazó kereskedő számára előírja, hogy a forgalmazás helyén a gyártó által biztosított megfelelő gyűjtőedényt helyezzen el. A KvVM rendelet 2. melléklete értelmében a gyártónak a visszavett és begyűjtött hulladékká vált elemeket és akkumulátorokat 2011 szeptember 26-tól :
– savas, ólomtartalmú elem, illetve akkumulátor esetén 65%,
– nikkel-kadmium tartalmú elem, illetve akkumulátor esetén 75%,
– egyéb más elem, illetve akkumulátor esetén 50%
újrafeldolgozási hatékonysági mutató elérésével kell újrafeldolgoznia. Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet értelmében a gyártó (importőr) ezt a kötelezettségét átruházhatja. Ebben az esetben a megfelelő hulladékkezelés és az újrahasznosítás szempontjából különösképpen fontos, hogy a forgalmazott terméken megfelelő jelölés legyen.

A hiányos jelölés és a megengedettnél magasabb fémtartalom nemcsak a környzettudatos vásárlói magatartás érvényesülésénél jelent problémát, illetve nemcsak a fogyasztó szempontjából hordoz magában veszélyeket (nem megfelelő tárolás és megsemmisítés), hanem a szelektíven begyűjtött hulladék elhelyezésekor, valamint az újrahasznosítás folyamán is növeli a környezetszennyező anyag terhelését.

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 4. § (1) értelmében a termék biztonságosságának megítélése során a hulladékkezelési tájékoztatást is figyelembe kell venni, ezért a megfelelő jelölés termékbiztonsági kérdésnek tekintendő. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság éves ellenőrzési és vizsgálati programja a korábbiakban nem tartalmazta ezen termékek ellenőrzését, így különösen fontosnak tartottuk a magyarországi helyzet felmérését e téren.

A galvánelemek vizsgálatának egyik legfontosabb megállapítása az, hogy a vizsgált gombelemek körében egy sem akadt, amelyik környezetbarát típus lett volna, mindemellett az esetek többségében ez a megfelelő jelölés tekintetében nem mutatkozott meg.
A vizsgálat során megállapítható volt az is, hogy több rúdelem esetén a jogszabályi tiltás ellenére higanyt használtak fel a gyártás során.
Ezen kívül valamennyi vizsgált terméktípus (gombelem, rúdelem) esetén megfigyelhető volt a vizsgált termékek között az ólom vegyjelének hiánya, az elem magas kadmiumtartalma, vagy az áthúzott, kerekes hulladékgyűjtő ábrájának hiánya.

A feltárt szabálytalanságok miatt szükséges intézkedések megtétele a területileg illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségeinél folyamatban van.

Jelen témavizsgálat negatív eredményei alapján elmondható, hogy a galvánelemek körében a jövőben is célszerű folytatni a hatósági ellenőrzéseket, hogy ezáltal a KvVM rendeletben meghatározott környezetvédelmi szempontú követelmények, illetve előírások maradéktalanul teljesülhessenek.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.