Jelentés a festékek és lakkok illékony szerves vegyület tartalmának monitoring vizsgálatáról

A monitoring program keretében végzett ellenőrzés célja volt a kereskedelmi forgalomban kapható festékek és lakkok illékony szerves oldószer tartalmának (VOC-tartalom) laboratóriumi vizsgálatokkal történő ellenőrzése, annak megállapítása érdekében, hogy a forgalmazott termékek VOC tömegkoncentráció értéke mennyiben felel meg a termékcsoportra vonatkozó Korm. rendeletben előírt határértékeknek, illetve a rendelet előírásainak megsértése esetén szankciókkal biztosítani annak végrehajtását.

A vizsgálat célja a kereskedelmi forgalomban kapható festékipari termékek szerves oldószer tartalmának (VOC-tartalom) laboratóriumi vizsgálatokkal történő ellenőrzése volt, annak megállapítása érdekében, hogy a forgalmazott termékek illékony szervesanyag-tartalmának értéke mennyiben felel meg a vonatkozó rendeletben meghatározott határértékeknek, valamint az előírt címkézési követelményeknek.
A vizsgálat során laboratóriumi vizsgálat céljára 11 gyártó/forgalmazó 20 különböző illékony szerves oldószert tartalmazó festékipari termékéből került sor mintavételre, amelyből 5 veszélyes besorolású terméknek minősült.
A termékminták 30%-ának címkefelirata (6 minta) nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A kifogásolt termékek mindegyike külföldi gyártású termék volt.
A VOC-tartalomra vonatkozó címkézési előírások tekintetében a mintavételezett termékek 20%-ánál (4 db) állapítottunk meg hiányosságot.
A veszélyszimbólummal ellátott termékek közül címkézési hiányosságok miatt 3 termék került kifogásolás alá.
Az ellenőrzés alá esett „ártalmas” besorolású termékek mindegyikén megtalálható volt a kitapintható veszélyjel.

A VOC-tartalomra vonatkozóan előírt követelményeket valamennyi vizsgálati minta kielégítette. A laboratóriumi mérési eredmények tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az ellenőrzés alá vont termékek gyártói és szakmai kereskedői környezettudatos magatartást tanúsítanak.

A vizsgálat tapasztalatai azt mutatják, hogy a hazai gyártók a termékkörre vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatosan jogkövető magatartást tanúsítanak. A külföldi terméket is forgalmazó vállalkozások kevesebb figyelmet fordítanak az eladásra kihelyezett termékek címkefeliratának jogszerűségére.

A jelen vizsgálat során feltárt hiányosságok csaknem fele (42,9%) termékbiztonságot érintett, így a veszélyes besorolású festékek és lakkok folyamatos ellenőrzése kiemelt fontosságú, tekintve, hogy az ezekkel kapcsolatos címkézési hiányosságok a fogyasztók életének, egészségének, biztonságának veszélyeztetésével járhatnak.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.