Jelentés a díszvilágítási füzérek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált díszvilágítási füzérek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőség-értékelésére és használati útmutatójára. A jogsértések esetében az ellenőrzést végző piacfelügyeleti hatóságnak elsődlegesen az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, esetlegesen biztonsági szempontból sem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és a feltárt jogsértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elérése érdekében.

Az ellenőrzés további célja volt a korábban már letiltott vagy a RAPEX rendszeren keresztül beérkező bejelentésekben szereplő, súlyos veszélyt jelentő díszvilágítási füzérek nyomon követése a magyar forgalmazóknál (beleértve a forgalomba hozatalért felelős gazdasági szereplők feltárását is). A felelős piacfelügyeleti hatóságnak az ilyen termékek megtalálása esetében is ki kell kényszerítenie a jogkövető termékforgalmazási magatartást valamennyi érintett gazdasági szereplőből.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált díszvilágítási füzérek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőség-értékelésére és használati útmutatójára.

Az ellenőrzés további célja volt, hogy laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötve kiszűrésre kerüljenek a vonatkozó előírásoknak nem megfelelő, veszélyes termékek.

Az ellenőrzés 32 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységet, 102 kiskereskedelmi szaküzletet, 19 piacot és 1 esetben nagykereskedelemi egységet érintett. A fogyasztó-védelmi felügyelőségek hiányosságot 10 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységnél, 32 kiskereskedelmi szaküzletnél, 7 piacnál és 1 nagykereskedelmi egységnél (összesen 50 üzletben) állapítottak meg, melynek alapján a kereskedelmi egységek teljes kifogásolási aránya (pusztán termékellenőrzési szempontból) 32,47%-os volt.

A 154 kereskedelmi egységben összesen 805 fajta, 7.872 db díszvilágítási füzért ellenőriztek a felügyelők 28 különböző szempont alapján. Az ellenőrzési eredményekről összességében elmondható, hogy 166 fajta, 1.877 db termék esett kifogás alá, ami termékfajtára vonatkoztatva 20,62%-os (illetve darabra vonatkoztatva 23,84%-os) kifogásolási arányt jelent.

Az ellenőrzött jellemzők tekintetében a legnagyobb kifogásolási aránnyal a terméken feltüntetendő feliratok és jelölések bírtak (termékfajtára 18,31%-os, illetve darabra 21,82%-os kifogásolási arány), melynek alapján kijelenthető, hogy Magyarországon átlagosan minden 5. díszvilágítási füzér felirataiban és jelöléseiben nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

A nem megfelelőségek szempontjából a gyártó vagy felelős forgalmazó nevének vagy azonosító jelének a hiánya (termékfajtára vonatkoztatva 8,97%-os (darabra vonatkoztatva 9,97%-os) kifogásolási arány), a nedvességbehatolás elleni védettséget jelző IP szám hiánya (termékfajtára vonatkoztatva 9,27%-os (darabra vonatkoztatva 3,78%-os) kifogásolási arány), valamint a csereizzó fajtájára felhívó figyelmeztető felirat hiánya (termékfajtára vonatkoztatva 5,59%-os (darabra vonatkoztatva 5,94%-os) átlagos kifogásolási arány) volt számottevő.

Pozitívumként értékelhető, hogy a  megfelelőségi jelöléssel kapcsolatos kifogások száma mára már 1% alá csökkent, ami a magyarországi piacfelügyeleti munka eredményességét tükrözi. A  megfelelőségi jelölés meglétével kapcsolatban a felügyelők 3 különböző fajtájú (3 db) díszvilágítási füzér esetében állapították meg a  megfelelőségi jelölés hiányát (0,37%-os, illetve 0,04%-os kifogásolási arány), míg a  megfelelőségi jelölés formai kialakításával kapcsolatban 4 különböző fajtájú (26 db) díszvilágítási füzér esetében merült fel kifogás (0,50%-os, illetve 0,33%-os kifogásolási arány).

Az ellenőrzésben résztvevő felügyelőségek 803 fajta (7.870 db) díszvilágítási füzér esetében ellenőrizték a használati útmutató jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét (azaz meglétét, nyelvezetét és tartalmát). A kapott eredmények (7,72%-os, illetve 11,02%-os kifogásolási arány) összességükben azt tükrözik, hogy Magyarországon átlagosan minden 10. díszvilágítási füzér használati útmutatója nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A nem megfelelőségek elsődleges oka a használati útmutatók tartalmi nem megfelelősége (termékfajtánként átlagos 5,72%-os (db-ra átlagos 6,78%-os) kifogásolási arány).

Az egyes hatósági eljárások során a termékbiztonsággal kapcsolatos megfelelőséget igazoló dokumentáció (alapvetően az EK megfelelőségi nyilatkozat és a műszaki dokumentáció részét képező vizsgálati jegyzőkönyv) 62 féle 1.066 db termékhez került bekérésre, azonban a felügyelőségi jelentések megküldéséig csupán 4 esetben lehetett az értékelést elvégezni, melynek során a beküldött dokumentumok nem voltak elfogadhatók az ellenőrzés alá vont termékek biztonsági szempontból való megfelelőségének igazolására (6,45%-os, illetve db-ra 1,59%-os kifogásolási arány).

A témavizsgálat kapcsán a megyei/fővárosi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei 16 fajta (118 db) korábban már Magyarországon letiltott díszvilágítási füzért találtak, de a bejövő RAPEX riasztásokban szereplő füzért nem. A letiltott termékek közül 11 fajta Budapesten került elő.

A felügyelők a biztonsági vizsgálatok elvégzéséhez összesen 17 db gyanús díszvilágítási füzérből vettek mintát, amelyek vizsgálatára az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában került sor. A 17 db mintavételezett díszvilágítási füzér közül a biztonsági követelményeket 15 db nem elégítette ki. A feltárt hibák alapján végzett kockázatértékelések szerint 14 db termék esetében a szerkezeti kialakítás, az alkalmazott huzalozás és a szigetelési tulajdonságok miatt az áramütés-veszély súlyos kockázata, 13 db termék esetében a vezetékek érkeresztmetszete, a cserélhető izzólámpák elcsavarhatósága és a műanyag foglalatok éghetősége miatt az égési sérülés-veszély súlyos kockázata, a figyelmeztető feliratok részleges vagy teljes hiánya miatt 1 db füzér esetében az áramütés-veszély közepes kockázata, 10 db füzér esetében az áramütés-veszély súlyos kockázata, 3 db füzér esetében az égési sérülés-veszély közepes kockázata, 7 db füzér esetében pedig az égési sérülés-veszély súlyos kockázata áll fenn (összességében 88%-os kifogásolási arány).

Az eredmények egyértelműen rámutatnak arra, hogy a díszvilágítási füzérek rendszeres ellenőrzésére továbbra szükség van, és az ellenőrzéseknek fokozottabban ki kell terjedniük a használati útmutatók tartalmára, valamint a termékbiztonsággal kapcsolatos megfelelőséget igazoló dokumentációkra is.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.