Jelentés a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, leggyakoribb villamos háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk, villamos sütők és mosógépek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek energiahatékonysági címkézésére. A jogsértések esetében az ellenőrző hatóságnak az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tennie a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, energiahatékonysági címkézési szempontból esetlegesen nem megfelelő termékek forgalmazási körülményeinek jogszerűvé tételére, és a feltárt jogsértések visszatartó erejű szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elérése érdekében.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, leggyakoribb villamos háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk, villamos sütők és mosógépek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek energiahatékonysági címkézésére.

Az ellenőrzés összesen 14 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységet és 79 kiskereskedelmi szaküzletet érintett. A fogyasztóvédelmi felügyelőségek hiányosságot 4 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységnél és 29 kiskereskedelmi szaküzletnél, (összesen 33 üzletben) állapítottak meg, melynek alapján a kereskedelmi egységek teljes kifogásolási aránya 35,48%-os volt.

A témavizsgálat során a megyei/fővárosi fogyasztóvédelmi felügyelőségek 93 kereskedelmi egységben összesen 1871 fajta villamossági termék energiahatékonysági címkézését ellenőrizték 29 különböző szempont alapján. Az ellenőrzési eredményekről összességében elmondható, hogy 236 fajta termék esett kifogás alá, ami átlagosan 12,61%-os kifogásolási arányt jelent. Az ellenőrzés alá vont termékek kereskedelmére jellemző volt, hogy a háztartási készülékekből üzletenként csak egy-két darab állt rendelkezésre, amit az 1871 fajtaszám mellett a 2101 db-os készletszám is tükröz.

A villamos sütők viszonylag magas kifogásolási arányát (29,02%) feltehetően az okozta, hogy a termékkör első alkalommal került ellenőrzésre.

Az egyes termékkörök energiahatékonysági címkéjének tartalmi nem megfelelőségével kapcsolatban ki kell emelni, hogy a hűtőkészülékek esetében egyedül a fővárosi felügyelőségnél találkoztak nagyobb mennyiségben (9 db készüléknél) olyan hibával, hogy az üzlet saját cikkszámát tüntette fel a készülék beszállítói típusjelölése helyett.
A villamos sütőknél szinte valamennyi tartalmi elem hiánya vagy nem megfelelősége előfordult, de a legnagyobb számú hiányosságok a sütők típus (33 db), méret (28 db) és zajkibocsátási érték (48 db) megadásánál jelentkeztek.
A mosógépek esetében csak a Pest és a Veszprém megyei felügyelőségek munkatársai találtak olyan termékeket (9 db), melyeknél elsődleges jelölési hiányosságként a mosási, illetve a centrifugázási zajkibocsátási értékek hiányoztak az energiahatékonysági címkékről.

A témavizsgálat eredményeit figyelembe véve az energiahatékonysági címkézéssel kapcsolatos ellenőrzések további folytatását indokoltnak tartjuk.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.