Jelentés a villamossági készülékek teljesítményfogyasztásának készenléti állapotban (mintavételi terv alapján) történő méréséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Európai Bizottság 642/2009/EK  rendeletében meghatározott 2010. 01. 07. és 2011. 08. 20. időpontoktól kezdődően a forgalomba hozott televíziók készenléti állapotban mérhető teljesítményfelvétele megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Nem megfelelőség esetén az ellenőrző hatóságnak az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tennie minden olyan intézkedést, amellyel a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, a környezetbarát tervezési követelmények szempontjából esetlegesen nem megfelelő termékek forgalmazási körülményei jogszerűvé tehetők.

A második alkalommal végzett környezetbarát tervezési követelmények betartására irányuló ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Európai Bizottság 642/2009/EK rendeletében meghatározott 2010. 01. 07. és 2011. 08. 20. időpontoktól kezdődően a forgalomba hozott televíziók készenléti állapotban mérhető teljesítményfelvétele megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzés 11 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységet és 9 kiskereskedelmi egységet érintett. Az ellenőrzésben résztvevő Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségeinek munkatársai 105 különböző fajtájú televíziókészülék közül 2 esetben találtak olyan televíziókészüléket, amely megfelelt a mintavételi feltételeknek (2010. 01. 07. után forgalomba hozott, ellenminta nélkül legalább 4 db rendelkezésre álló termék).

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által elvégzett vizsgálatok szerint a mintavételezett termékek mindegyike kielégítette a vonatkozó végrehajtási rendeletben a készenléti üzemmódra előírt energiafogyasztási követelményeket.

A minták kiválasztását alapvetően az alábbi két dolog nehezítette:

–    egyrészt az, hogy az egyes helyszíneken nem lehetett a televíziók forgalomba hozatali időpontját megállapítani, holott a vonatkozó jogszabály 2 forgalomba hozatali időponthoz is köti a követelmények alkalmazását;

–    másrészt, hogy még a nagyobb áruházláncok/üzletláncok egységeiben sem tartottak akkora készletet, hogy az elegendő legyen a vonatkozó végrehajtási rendelet azon kitételének, mely szerint nem megfelelőség esetén a teljesítményfelvétel méréseket 3 további mintán is el kell végezni. Ez összességében 4 mintát és 4 ellenmintát jelentene, melyeknek az ellenőrzés alá vont kereskedelmi egységben rendelkezésre kellene állniuk – különösen a nem megfelelő termékek esetében – a vizsgálati eredmények jogszabályi előírásoknak megfelelő értékelése érdekében.

Tekintettel az energiatakarékosság kiemelt jelentőségére, és az energiafelhasználás hatékonyságának növelésére, a leírtak figyelembevételével szükségesnek tartjuk a végrehajtási rendeletekben foglalt többi termékkör ellenőrzését is.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.