Jelentés a villamos kerti kisgépek piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak a megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált, leggyakoribb villamos motoros kerti kisgépek (fűnyírók és fűszegélynyírók) forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőségértékelésére és használati útmutatójára. A jogsértések esetében az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kellett tenni a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, biztonsági szempontból esetlegesen nem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és a feltárt jogsértések, illetve szabálysértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elősegítése érdekében.

A témavizsgálat további célja volt a korábban letiltott vagy a RAPEX rendszeren keresztül érkező bejelentésekben szereplő, súlyos veszélyt jelentő termékek nyomon követése a magyar villamos kerti kisgépek forgalmazóinál, és az ilyen termékek megtalálása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése a gazdasági szereplőktől.

Az ellenőrzés célja annak a megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált, leggyakoribb villamos motoros kerti kisgépek (fűnyírók és fűszegélynyírók) forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőségértékelésére és használati útmutatójára.

A felügyelőségek összesen 63 kereskedelmi egységet vontak vizsgálat alá, melyből 14 üzletben került megállapításra valamilyen nem megfelelőség. A kereskedelmi egységek teljes kifogásolási aránya így mindössze 22%-os volt.

Az ellenőrzések összesen 173 fajta, 893 db villamos kerti kisgépet érintettek, melynek kicsivel több, mint fele kézi irányítású, gyalogvezetésű fűnyíró volt, kisebb arányban repülőszálas fűnyírókat és fűszegélynyírókat ellenőriztek a felügyelők. A vizsgált termékek fajta szempontjából mindössze 10%-a, az értékesítésre kihelyezett árukészlet szempontjából csupán 4%-a esett kifogásolás alá.

A termékellenőrzési szempontokkal kapcsolatos tapasztalatok rendkívül kedvezőek. A területi felügyelőségek ellenőrzéseik során azonosító jelölés nélküli villamos kerti kisgépet nem találtak kereskedelmi forgalomban, és CE megfelelőségi jelölés is szerepelt minden terméken. A többi vizsgálati szempont tekintetében is minimális, pár %-os kifogásolási arányt tapasztaltunk.

Szemrevételezés alapján minden ellenőrzött kerti kisgép megfelelt a biztonságossági követelményeknek, így mintavételezés a témavizsgálat során nem történt. Szintén pozitív eredményként értékelhető, hogy korábban letiltott, vagy RAPEX bejelentésben szereplő veszélyes termékeket a felügyelők nem találtak kereskedelmi forgalomban.

A témavizsgálat az előzetes várakozásoknál jobb eredménnyel zárult. A villamos kerti kisgépek ellenőrzése kapcsán a jogkövető termékforgalmazási gyakorlat megvalósulni látszik, így a jövőben a hangsúlyt a termékkör többi tagjára helyezhetjük, annak érdekében, hogy átfogó képet kaphassunk valamennyi, a piacon megtalálható kisgép forgalmazási körülményeiről.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.