Jelentés a villamos szerelési munkálatok során használt szerszámok mintavételezéssel egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak a meghatározása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált, villamos szerelési munkálatok során használt szerszámok forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, tájékoztatásaira. A jogsértések esetében az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tenni a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, biztonsági szempontból esetlegesen nem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és a feltárt jogsértések, illetve szabálysértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elősegítése érdekében.

Az ellenőrzés célja annak a meghatározása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált, villamos szerelési munkálatok során használt szerszámok forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, tájékoztatásaira.

Az ellenőrzések összesen 55 kereskedelmi egységet érintettek, amelyből 35 üzletben került megállapításra valamilyen nem megfelelőség. A kereskedelmi egységek teljes kifogásolási aránya így 64%-os volt.

Az ellenőrzések során összesen 204 fajta, 115 db villamos szerelési munkálatok során használatos szerszámot ellenőriztek a felügyelőségek, amelyek közül fajta szempontjából 56%, az értékesítésre kihelyezett árukészlet szempontjából pedig a termékek 50%-a esett kifogás alá.

A fenti adatokból arra lehet következtetni, hogy a forgalmazási körülményekkel kapcsolatos tapasztalatok nem túlságosan kedvezőek. A területi felügyelőségek ellenőrzéseik során többségében olyan termékeket találtak, melyeken az előírt feliratok és jelölések egyáltalán nem kerültek feltüntetésre, vagy ha fel is tüntették azokat, akkor nem megfelelően, vagy hiányosan tették.

A témavizsgálat főként a jelölési hiányosságokra derített fényt, egyéb (pl. a mintavételre okot adó méreteltérés, stb.), a termékbiztonságot befolyásoló hiányosságot nem észleltek a felügyelők, így a termékkör jövőbeni, ismételt ellenőrzését nem tartjuk indokoltnak.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.