Jelentés a textiljátékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A vizsgálat elsődleges célja a textiljátékok, elsősorban textilbábok azoszínezék-tartalmának meghatározása által a nem biztonságos termékek forgalomból történő kiszűrése volt, valamint annak megállapítása, hogy a bábok apró részeinek rögzítése az előírásoknak megfelelően történt-e.

E játékokat tervszerűen régen ellenőriztük, de szinte minden évben sor került néhány textiljáték vizsgálatára, amelyek többsége veszélyesnek bizonyult.

A vizsgálat célja a textilbábok azoszínezék-tartalmának meghatározása által a nem biztonságos termékek forgalomból történő kiszűrése volt, valamint annak megállapítása, hogy a bábok apró részeinek rögzítése az előírásoknak megfelelően történt-e.

E játékokat tervszerűen régen ellenőriztük, de szinte minden évben sor került néhány textiljáték vizsgálatára, amelyek többsége veszélyesnek bizonyult.

Az ellenőrzés során 8 db textilbáb meghatározott szempontok szerinti mintavételére került sor laboratóriumi vizsgálat céljából, melynek eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a biztonsági követelményeket 3 db mintavételezett termék nem elégíti ki. A nem megfelelőnek ítélt textiljátékok a használat során veszélyeztetik a kisgyermekek egészségét és biztonságát.

A veszélyes termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról – a megállapított súlyos kockázat miatt – a területileg illetékes megyei felügyelőségek intézkednek.

A mintavételezett textiljátékok jelöléseinek ellenőrzése azt mutatta, hogy a gyártó adatainak feltüntetése tekintetében több termék nem elégítette ki a vonatkozó rendelet és szabvány követelményeit, míg az egyéb címkézési előírások többségében megfelelően teljesültek.

Tekintettel a fent részletezett eredményekre, a jövőben e termékek esetében csak szúrópróbaszerű biztonsági vizsgálatok elvégzését látjuk szükségesnek.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.