Jelentés a szempillaspirálok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat célja volt a kereskedelmi forgalomban kapható szempillaspirálok forgalmazási körülményeinek ellenőrzése, a címkézési követelményeinek való megfelelőség, és a fogyasztók tájékoztatására előírt kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése, valamint a kereskedelmi forgalomból vett minták egészségbiztonság szempontjából történő ellenőrzése.

A szempillaspirálok piacfelügyeleti ellenőrzése során a hatóság egyrészt vizsgálta a termékek címkézésére, jelölésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesülését, másrészt pedig laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizte a forgalmazott szempillaspirálok egészségbiztonsági jellemzőit annak megállapítása céljából, hogy a termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak.

A témavizsgálat keretében a felügyelők összesen 100 kereskedelmi egységet ellenőriztek, az ellenőrzött egységek 62%-ában (62 egységben) történt kifogásolás a szempillaspirálok címkézése, és a kötelező feliratok megléte tekintetében.
Az ellenőrzött kereskedelmi egységekben összesen 4124 db szempillaspirál vizsgálatára került sor.

A termékek 24,3%-a, 1001 db (168-féle) termék címkézése nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Leggyakoribb hiányosság a gyártási tételszám feltüntetésének hiánya volt, ezt az ellenőrzött termékek 19,1%-ánál (789 db) állapították meg a felügyelők. Az összetevők feltüntetésének hiánya a vizsgált termékek 14,4%-ánál (595 db) fordult elő. A termék megnevezésének és rendeltetésének hiányát 10,9%-ban (448 db), a minőségmegőrzési idő feltüntetésének hiányát 50-féle (373 db, 9 %) terméknél kifogásolták a felügyelők. A gyártó/forgalmazó adatainak hiánya miatt 47-féle (478 db, 11,5 %) termék került kifogásolás alá. A származási hely feltüntetésével kapcsolatban az ellenőrzött termékek 5,7%-ánál (23-féle, 233 db) fordult elő hiányosság.
Az elővigyázatossági előírások és a tárolási körülmények magyar nyelvű közlésének hiányával kapcsolatban összesen 3,4%-ban (142 db) tártak fel jogsértést. A névleges tartalom hiányát a termékek 6,5%-ánál (269 db) kellett kifogásolni.

A témavizsgálat során a felügyelők 6-féle, 60 darab lejárt minőségmegőrzési idejű szempillaspirált találtak. A lejárt minőségmegőrzési idejű termékeket az ellenőrzés során kivonták a forgalomból.

Az ellenőrzés során 13 gyártó/forgalmazó 19 különböző termékéből került sor mintavételére. A termékminták 31,6%-ának címkefelirata (6 minta) nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a mikrobiológiai tisztaság szempontjából vizsgált szempillaspirálok mindegyike megfelelt az előírásoknak.

A mintavételezett szempillaspirálok nehézfém tartalmának meghatározására irányuló laboratóriumi vizsgálatok mérési eredményei alapján elmondható, hogy a mért antimon, kadmium és ólom tartalom minden mintában jelentősen alacsonyabb volt az elfogadott értéknél.
Az egyik zöld színű termék esetében a laboratórium által mért krómtartalom feltehetően a termékcímkén szereplő, a termékben használt króm tartalmú színezékekből származik.
A másik színes termék címkéjén a termék zöld színét eredményező színezék nem került feltüntetésre, a termék mért krómtartalma vagy a címkén fel nem tüntetett színezékből származik, vagy az a felhasznált nyersanyagok szennyeződéseként van jelen a termékben.
A kozmetikai termékekre vonatkozó jogszabályok nem adnak határértéket a nehézfémtartalomra vonatkozóan, vizsgálati eredményeink jelzés értékűek.

Az eredmények azt mutatják, hogy az előző években lefolytatott, más kozmetikai termékeket érintő témavizsgálatok tapasztalataiból okulva a gyártók/forgalmazók igyekeztek a kozmetikai készítmények címkézési hiányosságait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kijavítani.
Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb áruházláncok jobban ismerik a hatályos jogszabályokat, és nagyobb figyelmet is fordítanak a címkézésre vonatkozó jogszabályi előírások betartására. A kisebb vállalkozások által működtetett üzletekben kevésbé ismerik a vonatkozó előírásokat, ezért gyakrabban adódnak szabálytalanságok is.

A kozmetikai piac területén továbbra is szükségesnek tartjuk a rendszeres ellenőrzéseket, hiszen a vizsgálatok negatív tapasztalatai és a fogyasztók érdekeinek/egészségének védelme is ezt kívánja.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.