Jelentés a száraztészták laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. § (2)-(4) bekezdésében foglalt előírások teljesülése érdekében

A magyar gasztronómiának, a hazai táplálkozási szokásoknak, illetve a változatos elkészítési módnak köszönhetően a tészta sokak által közkedvelt élelmiszer. Ezt felismerve a száraztésztagyártók különböző tojástartalommal és változatos megjelenési formában állítják elő termékeiket, így a vásárlók számos termékből válogathatnak attól függően, milyen ételt szeretnének készíteni. Mindazonáltal minden fogyasztó számára elengedhetetlenül fontos, hogy az általa vásárolt száraztészták minden esetben valóban tartalmazzák a termék jelölésében feltüntetett tojástartalmat, hiszen ebben a tekintetben kizárólag a csomagoláson szereplő információkra tud hagyatkozni, ezáltal meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben van az ilyen termékek vásárlásakor. Ez különösen nagy jelentőséggel bír azokban az esetekben, amikor a vásárló a magasabb tojástartalom miatt dönt a drágább árfekvésű termék mellett.

Fentiekre figyelemmel vizsgálatunk elsősorban a száraztészták csomagolásán elhelyezett tojástartalom laboratóriumi vizsgálatokkal történő ellenőrzésére irányult abból a célból, hogy az adott termék valóban rendelkezik-e azzal a tojástartalommal, amelyet a gyártó a termék csomagolásán megjelölt.

További ellenőrzési szempont volt a száraztészták nedvességtartalmának és savfokának, valamint a csomagolásokon lévő képi, grafikai elemek megjelenésének vizsgálata is.

A fogyasztók számára az élelmiszerek jelölésén feltüntetett információknak nagy jelentőségük van, mivel azok alapján mérlegelnek, illetve döntenek egy termék megvásárlása mellett. Nincs ez másként a száraztészták csomagolásán jelölt tojástartalom vonatkozásában sem, hiszen a fogyasztó abban a tudatban vásárolja meg az adott terméket, hogy azt a gyártó a csomagoláson feltüntetett tojástartalommal állította elő. Ezért jelen témavizsgálatunk elsődleges célja annak ellenőrzése volt, hogy a mintavételezett termékek tojástartalma (a megengedett eltérést is figyelembe véve) megfelel-e a jelölésen feltüntetettnek.

Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok – tojástartalom, savfok, nedvességtartalom szempontjai – alapján a 48 db száraztészta ellenőrzése 9 féle termék (19%) kifogásolásával zárult, tekintettel arra, hogy 7 db termék a nem elegendő tojástartalom, 3 db minta pedig a megengedettnél magasabb nedvességtartalom miatt kapott rossz minősítést. Egy termék esetében a hibák (tojás-, illetve nedvességtartalom) halmozottan jelentkeztek.

A legtöbb levett minta és ezzel együtt a legtöbb kifogás (6 db) a 8 tojásos száraztészták esetében fordult elő, mivel a termékek megnevezésével ellentétben azok tojástartalma a mérési bizonytalanságot is magában foglaló, kiterjesztett mérési eredmény alapján, a csomagoláson feltüntetett 8 db tojás/ száraztészta kg helyett a megengedett eltérésnél alacsonyabb (5,5 db/ kg) volt.  A legsúlyosabb szabálytalanságot is e terméktípusnál tapasztaltuk, tekintettel arra, hogy 3 db minta tojástartalma a megnevezéssel (8 tojásos) ellentétben 4 db/kg alatti volt.

A termékcímkén előforduló jelölések tekintetében egy száraztészta esetében tapasztaltak megtévesztő információt a felügyelőségek, ugyanis a csomagoláson két fajta, egymástól eltérő tájékoztatás szerepelt a termék tömegére vonatkozóan.

Annak ellenére, hogy a témavizsgálat 20%-os kifogásolási aránnyal zárult, a 8 tojásos minták tojástartalma tekintetében tapasztalt szélsőséges értékek (3,5-9,4 db/kg) indokolják az érintett termékkör ismételt ellenőrzését a jövőben is, annak biztosítása érdekében, hogy a száraztészták előállítói az élelmiszerkönyvi irányelvben foglalt követelményeknek minden esetben maradéktalanul eleget tegyenek és ezáltal a fogyasztók valós információval rendelkezzenek a termékek tulajdonságaival kapcsolatban.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.