Jelentés a mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A nyilvános helyen hozzáférhető, egy időben több személy által használható szórakoztató eszközök fokozott veszélyt jelenthetnek a használó számára, amennyiben azok szerkezeti kialakítása, stabilitása, telepítése, üzemeltetése, illetve - meghibásodása esetén - a javítása nem megfelelő. A fogyasztók biztonságának megóvása és a balesetek megelőzése érdekében jogszabály kötelezi az ilyen berendezések üzemeltetőit arra, hogy a használat előtt és meghatározott időszakokban műszaki vizsgálatnak vessék alá a berendezéseket, a hibákról és a javításokról üzemeltetési naplót vezessenek. A 2010-ben és 2011-ben ellenőrzött mutatványos berendezések közel negyede nem felelt meg az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A feltárt hiányosságok magas száma, valamint a túlnyomóan gyermek korcsoport alkotta felhasználói kör tette indokolttá, hogy hatóságunk 2013-ban is kiemelt figyelmet fordítson annak ellenőrzésére, hogy a strandokon, aquaparkokban lévő, valamint a fesztiválok, városi rendezvények, búcsúk környékén alkalomszerűen felállított mutatványos berendezéseket biztonságosan üzemeltetik-e. A vizsgálat az előírt dokumentációk meglétének, tartalmi megfelelőségének, érvényességének és a berendezések kötelezően feltüntetendő jelöléseinek ellenőrzésére terjedt ki.

A mutatványos berendezések vizsgálatát azok veszélyessége és a korábbi években tapasztalt hibák indokolták. A fogyasztók biztonsága érdekében a telepített és az alkalomszerűen felállított mutatványos berendezések üzemeltetési körülményeit jogszabály határozza meg. A vizsgálat az előírt dokumentációk meglétére, tartalmi megfelelőségének, érvényességének, és a berendezések kötelezően feltüntetendő jelöléseinek ellenőrzésére terjedt ki.

A fővárosi és megyei felügyelőségek munkatársai összesen 175 helyszínen
585 mutatványos berendezést ellenőriztek, amelyből 180 (31%) nem felelt meg az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A legtöbb hiányosság, 84 (35%) a III. veszélyességi osztályba sorolt berendezéseknél került megállapításra, míg 81 (27%) volt a kifogásolt, II. veszélyességi osztályba tartozó eszközök száma. A legmagasabb kockázatú,
I. veszélyességi osztályba sorolt eszközöknél 15 (31%) esetben került sor az üzemeltetésre vonatkozó nem megfelelőség megállapítására.

A 2007-2009-es években végzett vizsgálatok során feltárt hiányosságokhoz viszonyítva a fenti adatok komoly javulást mutatnak. 2007-ben a vizsgálat alá vont mutatványos berendezések
63%-ánál, míg 2009-ben 54%-ánál kifogásolták a felügyelők az eszközök üzemeltetési körülményeit. 2010-ben az ellenőrzött eszközök 20%-a, míg 2011-ben 21%-a nem felelt meg az üzemeltetés jogszabályi előírásainak, amelyhez képest az idei év adatai visszaesést mutatnak.

A mutatványos berendezések csak érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal üzemeltethetők. Az 585 ellenőrzött berendezés közül 41 (7%) esetében nem tudta az üzemeltető bemutatni a tanúsítványt. Az 544 érvényes tanúsítvánnyal rendelkező eszköz közül 44 (8%) esetben a dokumentumot nem a kezelő helyiségben, illetve kezelő helyiség hiányában, nem az üzemelés helyszínén tartották.
Nem tüntették fel 91 (16%) esetben a gyártó nevét és címét, 81 (14%) esetben az azonosító adatot (típus- vagy modellszám), 93 (16%) berendezésen a gyártási sorozatszámot és a gyártási időt, 88 (15%) eszközön a tanúsítványt kiadó nevét és a tanúsítvány számát, 84 (14%) esetben pedig a berendezés terhelhetőségét. A tanúsítványok ezen adatok hiányában is kiadásra kerültek.
Az ellenőrzés megállapításai szerint 46 (8%) berendezésnek nem volt üzemeltetési naplója. A bemutatott 539 üzemeltetési naplóból 87 (16%) esetben egyáltalán nem vezették azt,
71 (13%) tartalmilag volt kifogásolt, illetve 43 (8%) nem a kezelő helyiségben (vagy az üzemelés helyszínén) állt rendelkezésre.

Az ellenőrzött 585 mutatványos eszközből 296 tartozott a II., 48 az I. veszélyességi osztályba, tehát ezeket csak kioktatott személy kezelhette. 28 (8%) személy nem tudott igazolást bemutatni arról a felügyelőknek, hogy az előírt oktatásban részesült.
A vizsgált 585 berendezésből 38 (6%) eszközt nem mutattak be időszakos műszaki vizsgálatra.

A feltárt hiányosságok, az eszközök veszélyessége, és a túlnyomóan gyermek korcsoport alkotta felhasználói kör indokolja, hogy a mutatványos berendezések előírásszerű üzemeltetését továbbra is folyamatosan, évente ismétlődően ellenőrizzük.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.