Jelentés a mosószerek összes foszfortartalmának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat célja volt a kereskedelmi forgalomban kapható háztartási mosószerek forgalmazási körülményeinek ellenőrzése, a címkézési követelményeknek való megfelelőség, illetve a fogyasztók tájékoztatására előírt kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése, valamint a kereskedelemből szúrópróbaszerűen kiválasztott minták összes foszfortartalmának laboratóriumi vizsgálattal történő ellenőrzése.

A mosószerekbe vízlágyítás céljából adagolt foszfátok a mosási folyamatokat kedvezően befolyásolják, azonban az általuk okozott környezeti károk igen jelentősek. Az élővizekbe jutva hozzájárulnak azok túltrágyázásához, és ez a vizek algásodásához, ezt követően oxigén hiányához, majd a vízi élőlények pusztulásához vezet.

Környezetvédelmi szempontokból a foszfátok helyettesítésére, vagy mennyiségük csökkentésére a mosószerekben „foszfátpótló anyagokat” használnak. Napjainkban a leggyakrabban alkalmazott pótanyag a zeolit (nátrium-alumínium-szilikát), amely vízben oldhatatlan ásványi anyag.

Az Európai Bizottság a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendeletet a múlt évben módosította. A rendelet módosításával a foszfátok fogyasztói mosószerekben való felhasználását korlátozza annak érdekében, hogy a mosószerek foszfáttartalma kisebb mértékben járuljon hozzá az eutrofizációs kockázatokhoz.

A mosószerek piacfelügyeleti ellenőrzése során a hatóság egyrészt vizsgálta a termékek címkézésére, adagolására vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesülését, másrészt pedig laboratóriumi vizsgálatokkal elemezte a forgalmazott mosószerek összes foszfortartalmát, valamint a termékek feliratán tanúsított összes felületaktív anyagtartalmat és nettó tömeget annak megállapítása céljából, hogy a termékek minősége mennyire felel meg a csomagoláson tanúsítottaknak.

A témavizsgálat keretében a felügyelők összesen 102 kereskedelmi egységet ellenőriztek, az ellenőrzött egységek 47,1%-ában (48 egységben) kifogásolták a mosószerek címkézését, a kötelező feliratok hiányát vagy nem megfelelőségét.
Az ellenőrzött kereskedelmi egységekben összesen 6425 db mosószer vizsgálatára került sor.

A termékek 27,0%-a, 2560 db (125-féle) termék címkézése nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az összetevők jegyzékét tartalmazó weboldalcím feltüntetésével, annak elérhetőségével és tartalmával kapcsolatban feltárt hiányosságok az ellenőrzött termékek 23,7%-ánál
(2246 db) fordultak elő. A vizsgált termékellenőrzési szempontokat tekintve ez volt a leggyakoribb hiányosság. Az összetételi adatok nem megfelelő feltüntetését 12-féle (172 db) termék esetében kifogásolták a felügyelőségek. A forgalmazásért felelős fél adatainak hiánya miatt 5-féle (30 db) termék került kifogásolás alá. Az adagolásra vonatkozó információk feltüntetésének hiányával kapcsolatban 47-féle terméknél (424 db) tártak fel jogsértést.
A vizsgált, veszélyes besorolású termékek 4,6%-ánál (16-féle, 115 db) a veszélyjelölés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, a szimbólum színe/hiánya, a veszély magyar nyelvű megnevezésének hiánya, illetve nem megfelelősége miatt. Az R és S mondatok nem megfelelő feltüntetése/hiánya miatt 8-féle, 14 db termék került kifogásolás alá.

Az ellenőrzés során 15 gyártó/forgalmazó 20 különböző termékéből került sor mintavételére, melyekből 3 db „irritatív” besorolású termék volt.
A termékminták 50%-ának címkefelirata (10 minta) nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján az ellenőrzött termékek mért összetételi adatait – négy kivételtől eltekintve – a gyártó által a címkén vállalt értékekkel egyezőnek találta a laboratórium.
Laboratóriumi vizsgálataink során hat mosópormintában a konyhasótartalmat is megmérte a laboratórium, amelyeknél a konyhasó 53,9%-87,4% közötti mennyiségben került kimutatásra.

A laboratóriumi eredmények azt mutatják, hogy a mintavételezett termékek gyártói a háztartási mosószerek foszfortartalmára vonatkozó uniós korlátozást maradéktalanul teljesítették. A mintavételezett termékek 60%-ánál a megengedett értéknél jóval alacsonyabb összes foszfortartalmat mért a laboratórium, míg a termékminták 40%-ánál az összes foszfor mennyisége nem haladta meg a detektálható mennyiséget.

Az ellenőrzés tapasztalata alapján megállapítható, hogy a vizsgált termékkör jogszabályi előírásai a gyártók és a kereskedelmi tevékenységet végzők körében még mindig nem kellően ismertek.
A tapasztalatokból továbbá levonható az a következtetés, hogy a gyártók egyre nagyobb figyelmet fordítanak a termékek vállalt minőségére, ugyanakkor a címkézésre vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kapcsolatban kevésbé körültekintőek.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.