Jelentés a „Mentes” jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. § (2)-(4) bekezdésében foglalt előírások teljesülése érdekében

Folyamatosan növekszik azon fogyasztók száma, akik speciális táplálkozási igényeik miatt olyan élelmiszereket keresnek az üzletek polcain, amelyekből az előállításuk során egyes összetevőket kivontak, vagy azok jelenlétét minimálisra csökkentették (pl.: glutén, laktóz).

Ugyanakkor az utóbbi években az említett fogyasztói rétegnél, valamint az egészségtudatos vásárlók körében is egyre keresettebbek lettek az olyan élelmiszerek, amelyeknél a gyártó vállalja, hogy bizonyos élelmiszer-összetevőket az adott termék nem tartalmaz (pl.: szója, tartósítószer).

Felismerve a fogyasztók ez irányú szükségleteit, az élelmiszer előállítók egyre bővülő termékkínálat mellett hozzák forgalomba ezeket az úgynevezett „mentes” jelöléssel ellátott élelmiszereket.

Tekintettel arra, hogy az érintett fogyasztók számára különösen nagy jelentősége van az élelmiszer jelölésén feltüntetett információknak, ezért jelen témavizsgálat során elsődleges vizsgálati szempont volt a „mentes” vagy ezzel azonos jelentésű jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötött ellenőrzése annak érdekében, hogy a termék valóban nem, illetve csak a vonatkozó jogszabályban meghatározott határértéken belüli, csökkentett mértékben tartalmazza az adott összetevőt.

További ellenőrzési szempont volt a vizsgálat alá vont élelmiszereken esetlegesen elhelyezett egészségre vonatkozó, jogszerűtlenül alkalmazott állítások kiszűrése.

A témavizsgálat tárgyát képező, úgynevezett „mentes” élelmiszereket vásárló fogyasztók meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kizárólag az élelmiszer jelölésén feltüntetett információk alapján mérlegelhetnek, illetve hozhatnak döntést az adott termék vonatkozásában.

Az előzőekre tekintettel a vizsgálat elsősorban a termékeken elhelyezett tájékoztatások valóságtartalmának laboratóriumi vizsgálatokkal történő ellenőrzésére, valamint a címkén esetlegesen előforduló egészségre vonatkozó, illetve egyes tápanyag-összetétellel kapcsolatos jogszerűtlen állítások kiszűrésére helyezte a hangsúlyt.

A témavizsgálat során a jelölés a 71 db mintavételezett élelmiszerből 8 db termék esetében bizonyult megtévesztőnek, amely 11%-os kifogásolási arányt eredményezett.

A laboratóriumi mérések eredményei és a jelölésben vállalt értékek közötti eltérések
2 db „laktózmentes”, 2 db „gluténmentes”, illetve 2 db „tartósítószert nem tartalmaz” jelöléssel ellátott terméket, továbbá 2 db olyan élelmiszert érintettek, amelyek összetételi felsorolásában a szóját nem tüntették fel.

A 3 db előző évben is bevizsgált termék közül 2 db nem felelt meg az idei évben lefolytatott ellenőrzés során. Mindkét termék laktóztartalom tekintetében tért el a jelölésben feltüntetett értékektől.     

Pozitívan értékelhető, hogy egészségre vonatkozó megalapozatlan állítást egyetlen vizsgált termék csomagolásán sem tüntettek fel.

A laboratóriumi vizsgálatok eredményei ugyan rámutattak arra, hogy a gyártók nagy része megfelelő figyelmet fordít arra, hogy a terméken feltüntetett jelölés és az adott összetevő mennyisége a termékben a valóságnak megfeleljen, azonban az érintett fogyasztói réteg kiszolgáltatottsága szükségessé teszi ezen élelmiszerek ellenőrzését a jövőben is.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.