Jelentés a lézerpointerek mintavétellel egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak a meghatározása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált lézeres mutatópálcák (lézerpointerek, lézeres kulcstartók, lézerceruzák) forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, tájékoztatásaira. A jogsértések esetében az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kellett tenni a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, biztonsági szempontból esetlegesen nem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és a feltárt jogsértések, illetve szabálysértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elősegítése érdekében.

Az ellenőrzés további célja volt a korábban letiltott vagy a RAPEX rendszeren keresztül érkező bejelentésekben szereplő, súlyos veszélyt jelentő termékek nyomon követése a lézermutatók hazai forgalmazóinál, és az ilyen termékek megtalálása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése a gazdasági szereplők esetében.

Az ellenőrzés célja annak a meghatározása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált lézeres mutatópálcák (lézerpointerek, lézeres kulcstartók, lézerceruzák) forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, tájékoztatásaira.

A felügyelőségek összesen 138 kereskedelmi egységet ellenőriztek, amelyből 106 üzletben került megállapításra valamilyen nem megfelelőség. A kereskedelmi egységek teljes kifogásolási aránya így 77%-os volt.

Az ellenőrzések összesen 141 fajta, 1226 db lézerpointert érintettek, amelyek közül fajta szempontjából 88%, az értékesítésre kihelyezett árukészlet szempontjából pedig 94% esett valamilyen kifogásolás alá.

A fenti adatokból egyértelműen arra lehet következtetni, hogy a termékellenőrzési szempontokkal kapcsolatos tapasztalatok meglehetősen kedvezőtlenek. A területi felügyelőségek ellenőrzéseik során túlnyomó többségben találtak olyan termékeket, melyeken az előírt feliratok és jelölések egyáltalán nem kerültek feltüntetésre, vagy ha fel is tüntették azokat, akkor nem megfelelően, vagy hiányosan tették.

A KPIR rendszerben szereplő veszélyes termékek nem voltak fellelhetőek, míg RAPEX bejelentésben szereplő, más tagállamok által veszélyesnek vélt termékfajtákból 6 félét találtak a felügyelőségek munkatársai.

A témavizsgálat az előzetes várakozásoknak megfelelően számos hiányosságra derített fényt a termékkörrel kapcsolatosan, így indokolt, hogy a forgalomban fellelhető lézerpointerek a jövőben is ellenőrzésre kerüljenek.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.