Jelentés a lámpatestek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált lámpatestek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, használati útmutatójára és megfelelőségértékelésére.

A jogsértések esetében az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalomba hozott és forgalmazott, biztonsági szempontból esetlegesen nem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és/vagy visszahívására, valamint a feltárt jogsértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elérése érdekében.

Az ellenőrzés további célja volt a korábban letiltott, illetve a RAPEX rendszeren keresztül beérkező bejelentésekben szereplő, súlyos veszélyt jelentő lámpatestek nyomonkövetése a magyar forgalmazóknál (beleértve a forgalomba hozatalért felelős gazdasági szereplők feltárását is), és az ilyen termékek megtalálása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése valamennyi érintett gazdasági szereplőtől.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált lámpatestek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, megfelelőségértékelésére és használati útmutatójára. Az ellenőrzés további célja volt, hogy laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötve kiszűrésre kerüljenek a vonatkozó előírásoknak nem megfelelő, veszélyes termékek.

Az ellenőrzés 13 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységet, 200 kiskereskedelmi szaküzletet, 4 esetben nagykereskedelemmel is foglalkozó egységet és 1 vásárt/piacot érintett. Az összesen 218 kereskedelmi egységből 73 esetében került megállapításra valamilyen hiányosság, amely 33%-os kifogásolási arányt eredményezett.

A témavizsgálat keretében összesen 750 féle, 5.388 db fénycsöves, helyhez kötött lámpatest került ellenőrzésre 14 vizsgálati szempont alapján, melyből 133 féle, 1.852 db esett kifogás alá.

A vizsgált lámpatestek közül 84 féle (11%), 244 db (5%) esetében hiányzott valamilyen jelölés a termékről.
Ezek körében a legmagasabb kifogásolási arány a CE megfelelőségi jelöléssel kapcsolatban adódott. Bár a jelölés hiányát mindössze 4 fajta (0,53%), 8 db (0,15%) termék esetében állapították meg a felügyelőségek, azonban a nem megfelelő formai kialakítást 30 féle (4%), 1.516 db (28,18%) termék esetében kifogásolták.
A gyártó nevével, jelével, vagy kereskedelmi márkajelével a vizsgált lámpatest fajták 4%-a, az ellenőrzött bolti készlet 1%-a nem rendelkezett. Az azonosító jelölés, valamint szinte valamennyi egyéb jelölés (műszaki adat) esetében a kifogásolási arány féleségre vetítve 2% volt, darabszám tekintetében pedig 1% vagy az alatti értéket mutatott.

Az ellenőrzött jellemzők tekintetében a legnagyobb kifogásolási arány a használati és kezelési útmutatót jellemezte. Minden 10. termékfajtánál és minden 20. készleten lévő lámpatestnél megállapításra került vagy a dokumentum teljes hiánya, vagy annak tartalmi hiányossága.

Az országos témavizsgálat kapcsán a megyei/fővárosi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei korábban már letiltott, helyhez kötött, fénycsöves lámpatestet nem találtak kereskedelmi forgalomban.

A témavizsgálat keretében szemrevételezés során felmerült gyanú alapján 1 féle lámpatestből került sor mintavételezésre. Az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szabványkövetelménytől való eltérést állapítottak meg.

A feltárt jogsértések alapján – az arányosság elvét figyelembe véve – az eljáró felügyelőségek megtették a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a hiányosságok pótlásra, javításra kerüljenek.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.