Jelentés a játékok biztonságosságának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A vizsgálat elsődleges célja volt a nem biztonságos gyermekkönyvek, játéklabdák és buborékfújók forgalomból történő kiszűrése.
További célja volt a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a játékok jelöléseire és figyelmeztető felirataira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.

A vizsgálat célja a nem biztonságos gyermekkönyvek, játéklabdák és buborékfújók forgalomból történő kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a játékok jelöléseire és figyelmeztető felirataira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése volt.

A vizsgálat során laboratóriumi vizsgálat céljára 20-féle gyermekkönyv, 8-féle buborékfújó és 8-féle játéklabda került mintavételezésre.
A termékminták 50%-a (18 minta) nem felelt meg a forgalomba hozatal és a forgalmazás követelményeinek.
A legkirívóbb hiányosság a megfelelőségi jelölés feltüntetését megalapozó dokumentáció vizsgálata során mutatkozott. 20 esetben (55,6%) a dokumentáció nem került bemutatásra, további 16 esetben (44,4%) a dokumentáció nem felelt meg a formai, illetve tartalmi követelményeknek.

Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok 2-féle buborékfújónál mikrobiológiai nem megfelelőséget mutattak ki, amely egészségkárosító hatás szempontjából súlyos kockázatot jelent a felhasználóra nézve. Továbbá 1-féle gyermekkönyvnél szemrevételes vizsgálat során a higiéniás követelményeknek való nem megfelelés került megállapításra, ami egészségkárosító hatás szempontjából közepes kockázatot jelent.
A vizsgált játéklabdák mindegyike megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek.

A vizsgálat időtartama alatt egy alkalommal érkezett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Piacfelügyeleti Főosztályára buborékfújókat érintő vámriasztás. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint – a vámriasztást érintően – összesen 1-féle, 24 db buborékfújó nem felelt meg a termékbiztonsági követelményeknek. Az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség a vámkezelni kívánt buborékfújó  forgalomba hozatalát megtiltotta.

A vizsgált termékkörök csekély részénél (3 db, azaz 8,3%) került megállapításra közepes, vagy annál magasabb kockázat, amely nagyságrenddel alacsonyabb, mint ami a játékok vizsgálata során általában tapasztalható.

A gyermekkönyvek jövőbeni ismételt vizsgálata indokolt, mivel e termékkörben a legtöbb gazdasági szereplő nincsen tisztában a termék besorolásával, - és ebből adódóan - a jogszabályokban előírt követelményekkel.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.