Jelentés a játék babák, lövedékes játékok és fürdőjátékok vizsgálatáról

A vizsgálat célja volt annak felderítése, hogy a mintavételezett  játék babák, lövedékes játékok és fürdőjátékok megfelelnek-e az előírt kémiai, illetve mechanikai biztonsági követelményeknek, valamint a veszélyesnek bizonyult termékek kiszűrése a forgalomból.
Kémiai biztonsági szempontból a felsorolt játékok esetén tiltott ftálsav-észter típusú lágyítószer-tartalom vizsgálatára, valamint sötét színű ruhával rendelkező játék babák esetén tiltott azoszínezék-tartalom vizsgálatára került sor. A mechanikai vizsgálatok során a lövedékes játékok mozgási energiája, valamint a lövedékek kialakítása került vizsgálat alá, illetve a 3 év alatti gyermekeknek szánt játékok esetén a leváló, kis alkatrészek ellenőrzése, valamint a sípoló hangot kibocsájtó játékok esetén a kibocsátási hangnyomás szint vizsgálata történt meg.

Az ellenőrzés célja annak felmérése volt, hogy a gyermekek körében igen népszerű játék babák, lövedékes játékok és fürdőjátékok a vonatkozó kémiai és mechanikai biztonsági követelményeknek megfelelnek-e.  

A 10-féle játék baba esetén, babánként 3-féle tiltott lágyítószer (BBP, DBP, DEHP) mennyiségét vizsgáltuk, valamint 5 db babaruha mintaelemet vizsgáltunk meg tiltott azoszínezék-tartalom vonatkozásában. A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgálatok alapján a minták 50%-a került kifogásolás alá – a megengedett határérték többszörös mennyiségében jelenlévő – tiltott lágyítószer-tartalom miatt, mely a rendeltetésszerű használat során az egészségkárosító hatás szempontjából súlyos kockázatot jelent a gyermekekre nézve.

A lövedékes játékoknál a minták 44%-ában (azaz 9 db mintából 4 db termék) haladta meg a tiltott lágyítószer-tartalom a maximálisan megengedett határértéket, mely a rendeltetésszerű használat során az egészségkárosító hatás szempontjából súlyos kockázatot jelent a gyermekekre nézve.

A lövedékek mozgási energiája tekintetében kifogásolás nem merült fel, ugyanakkor 4 db minta esetében a tapadókorong levált a lövedék végéről húzóvizsgálat során, mely a rendeltetésszerű használat során a fulladásveszély szempontjából súlyos kockázatot jelent a gyermekekre nézve.

A fürdőjátékok esetén a vizsgált 5 db minta közül 1 terméknél volt magasabb a megengedettnél a lágyítószer-tartalom. E termékcsoport valamennyi vizsgált mintája megfelelt a húzóvizsgálat követelményeinek és az akusztikai követelményeknek.

A veszélyes játékok forgalmazásának megtiltása, forgalomból történő kivonásának és visszahívásának elrendelése valamennyi termékcsoportot érintően megtörtént.

Összegzésként elmondható, hogy az évek óta tartó folyamatos vizsgálatok eredményeként a kifogásolt minták száma csökkent, azonban mindenképpen indokolt a jövőben is e termékcsoport folyamatos és fokozott ellenőrzése, hogy a különösen kiszolgáltatott fogyasztói célcsoport (kisgyermekek) számára mind nagyobb biztonságot és védelmet nyújthasson a fogyasztóvédelmi hatóság.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.