Jelentés a járókák és bébikompok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat elsődleges célja volt a nem biztonságos járókák és bébikompok forgalomból történő kiszűrése.
A vizsgálat további célja volt a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a termékek jelöléseire és figyelmeztető felirataira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.

Az ellenőrzés célja volt a járókák és bébikompok biztonságának laboratóriumi vizsgálata a gyermekek testi épségének megóvása érdekében.
A RAPEX bejelentésekben szereplő járókákat és bébikompokat a vizsgálat során nem találtak a felügyelők.

A forgalmazási helyzetet tekintve a vizsgálat időtartama alatt több felügyelőség is jelezte, hogy a számukra előirányzott 10 vizsgálatot és az ahhoz kapcsolódó mintavételt nem tudja elvégezni, mivel a felügyelőséghez tartozó területen nem talált megfelelő számban olyan kereskedelmi egységet, mely a vizsgálat tárgyát képező járókákat és bébikompokat árusítana.

A vizsgálat során 86 kereskedelmi egységben, 246 fajta, összesen 436 db járóka és bébikomp ellenőrzésére került sor, amelyek közül 63 fajta, 101 db (23%) termék esett kifogás alá a forgalmazási feltételek tekintetében, amely alapján a kereskedelmi egységek 41,86 %-a volt kifogásolt.

A vizsgálat során 124 fajta, 194 db járóka és 122 fajta, 242 db bébikomp ellenőrzését végezték el a felügyelők, amelyek közül 26 fajta, 39 db (20,10%) járókánál és 35 fajta, 63 db (26,00%) bébikompnál a forgalmazási feltételek körében állapítottak meg hiányosságot. Az előző vizsgálat során 20 fajta, 34 db (16,00%) járóka és 32 fajta, 53 db (33,00%) bébikomp esett kifogásolás alá.

A vizsgálat alá vont termékek esetében az azonosító jelölés részleges vagy teljes hiányát 7 fajta, 8 db járókánál (4,12%) és 1 fajta, 3 db (1,24%) bébikompnál tapasztalták a felügyelők.

A gyártó adatainak feltüntetése 5 fajta, 5 db járóka (2,58%) és 23 fajta, 43 db (17,77%) bébikomp esetében hiányzott.
Az importőr nevét és címét a vizsgált termékek közül 1 fajta, 1 db járókánál (0,52%) és 5 fajta, 22 db (9,09%) bébikompnál nem adták meg.

A vizsgált termékcsoportok biztonságossági követelményeinek teljesülésénél általános probléma volt a biztonsági figyelmeztető feliratok, használati útmutató hiánya, illetve, hogy az magyar nyelven nem állt rendelkezésre (a járókáknál 10,82% és 12,89% volt a kifogásolási arány, míg a bébikompoknál 20,25% és 16,12% esett kifogás alá).
Ezek az információk a biztonságos használatot befolyásoló körülmények veszélyeire hívják fel a fogyasztó figyelmét, ezért nagyon fontos a megadásuk.

A célzott és irányított ellenőrzés során 1 db járóka és 3 db bébikomp mintavételére került sor laboratóriumi vizsgálat céljából, melynek eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a biztonsági követelményeket a mintavételezett termékek 1 db bébikomp kivételével nem elégítik ki.
Az elvégzett kockázatértékelések alapján 1 db járóka a fojtásveszély, a fulladásveszély és a törés szempontjából, 2 db bébikomp az agyrázkódás és a törés szempontjából súlyos kockázatot jelent a felhasználóra nézve.

A veszélyes termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról – a megállapított súlyos kockázat miatt – a területileg illetékes megyei felügyelőségek intézkedtek.

Az ellenőrzések rávilágítottak arra, hogy a vizsgált termékkör szabványi előírásokkal jól leszabályozott, mely rendelkezések összességében ismertek a gyártók és a kereskedelmi tevékenységet végzők körében.

Tekintettel a vizsgálat során tapasztalt forgalmazási helyzetre, a jövőben e termékek esetében csak szúrópróbaszerű biztonsági vizsgálatok elvégzését látjuk szükségesnek.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.