Jelentés az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzéséről, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre

Turisztikai szempontból a legnagyobb vendégforgalomra a nyári hónapokban számíthatnak a hazai vállalkozások. A főszezonban az ismert vízparti nyaralóhelyek, wellness- és gyógyfürdők mellett számos könnyűzenei fesztivál, kulturális és gasztronómiai rendezvény, kézműves vásár várja az érdeklődőket országszerte. Az említett programok során a turisták szívesen veszik igénybe a vendéglátó-ipari egységek, valamint a személyszállító taxik szolgáltatásait is.

Hatóságunk idén is kiemelt figyelmet fordított a turisták által nagy számban látogatott helyszínek vizsgálatára annak érdekében, hogy ellenőrzéseivel biztosítsa a különböző idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi előírások megtartását, ezáltal elősegítve a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét és a megfelelő tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését. Az említett ellenőrzési helyszíneken túl sor került a személytaxi-szolgáltatás, valamint a fiatalkorúak dohány-, illetve alkoholtermékekkel történő kiszolgálásának ellenőrzésére is.

Az idegenforgalmi főszezonban összesen 1 683 egység (1 523 vendéglátó, 68 alkalmi (kézműves) árus, és 92 személytaxi-szolgáltató) vizsgálatát folytatták le a felügyelőségek.

Az összesített eredmények alapján megállapítható, hogy a kifogásolási arány idén a vendéglátó-ipari egységek ellenőrzésénél 33%, míg a személytaxi-szolgáltatásoknál 17%, a kitelepült egységeknél 16 % volt. Ez tulajdonképpen nem jelent mást, mint hogy minden harmadik vendéglátó egységnél, illetve csaknem minden hatodik személytaxi-szolgáltatónál megállapítottak valamilyen szabálytalanságot a felügyelőségek, míg az alkalmi árusok vizsgálatának egyhatoda zárult jogsértés feltárásával.

A fogyasztók egyre tudatosabban vásárolnak, ezáltal a tájékoztatási kötelezettség vizsgálata különösen fontos, mégis a leggyakoribb hiányosságok a fogyasztók tájékoztatásával összefüggő előírások megsértéséből adódtak. Az egyes jogsértések előfordulási arányai közül a legmagasabb az eladási ár vagy egységár feltüntetésének hiányosságából adódott, mely kifogásolási arány 12% volt.

Az ellenőrzések alá vont vállalkozások esetén a fogyasztói jogok érvényesítésének ellenőrzésekor még mindig a vizsgáltak csaknem egytizedénél kifogásolható szabálytalanságot tártak fel a felügyelőségek, mivel a kereskedők adatainak hiánya, valamint a Vásárlók könyvével kapcsolatos hiányosságok az ellenőrzések 9%, illetve 10%-át érintették.

A helytelen mérést elkerülendően, a vállalkozások kötelesek a hiteles mérlegek, valamint hitelesített italmércék használatával a fogyasztók megkárosítását kiküszöbölni. Ennek ellenére megállapítást nyert a mérlegek ellenőrzése során, hogy a tömegre is értékesítő egységek 9%-a nem rendelkezett hitelesített mérleggel. Az italmércék hitelességének ellenőrzése során a kifogásolási arány majdnem elérte a 3%-ot (1056 esetből 30 eset).

A felügyelőségek az 1 405 próbavásárlás során 160 esetben, azaz 11%-ában tártak fel többletszámolást.

A próbavásárlások 7%-ában, azaz 102 ízben hibás ártájékoztatás történt (hiányzott, hiányos, illetve félreérthető volt), valamint 34 egységben a nyugtaadást mulasztották el (2%).

A fiatalkorúak alkohol- és dohánytermékkel történő kiszolgálása az ellenőrzések során továbbra is problémát jelent. Az alkoholtermékekkel való kiszolgálás magas (több mint
40%-os) előfordulási aránya a jövőben is indokolttá teszi a fiatalkorúak közreműködésével szervezett, folyamatos ellenőrzést. A jogszabályváltozást követően a fiatalkorú közreműködő bevonásával ellenőrzött Nemzeti Dohányboltoknál a kiszolgálással érintett ellenőrzések kifogásolási aránya (15%) jól reprezentálja, hogy a fiatalkorúak dohánytermékhez való hozzájutásának visszaszorítására irányuló erőfeszítések eredményesek voltak.

A tavalyi évhez hasonlóan javuló tendenciát mutat a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozások jogkövető magatartása. A személytaxi-szolgáltatás vizsgálatával kapcsolatban ugyanakkor megállapítható, hogy csaknem minden hatodik ellenőrzött
személytaxi-szolgáltató esetében sor került valamilyen hiányosság megállapítására.

Kiemelt jelentőségű, hogy az idegenforgalmi vizsgálatot megelőzően a felügyelőségek a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is nagy hangsúlyt fektettek a jogszabályi rendelkezések megismertetésére, mely preventív megoldásként nagymértékben hozzájárult a jogszabályi előírások megtartásához.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.