Jelentés a gyermeklábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A gyermekcipők biztonságára fokozott figyelmet kell fordítani, mivel a 17–25-ös méretű lábbelik viselői 1–3 éves korú gyermekek, akik életkorukból adódóan nem képesek felmérni azt a kockázatot, amelyet a nem megfelelően kialakított lábbeli viselése okozhat.

A gyermeklábbeliken lévő nem megfelelően rögzített gyöngyök, flitterek, valamint a lelógó alkatrészek, rojtok, zsinórok fulladásveszélyt jelenthetnek, vagy balesetet okozhatnak. A merev, kemény talp-szerkezetű és hegyes orr-rész kialakítású gyermekcipők akadályozzák a gyermekláb egészséges fejlődését, maradandó láb deformációt okozhatnak. Az ilyen termékek forgalomból történő kivonása a gyermekek biztonsága érdekében nagyon fontos.

A gyermekcipők tekintetében ismételt termékbiztonsági ellenőrzés történt, ugyanis a 2009-ben és a 2012-ben elvégzett laboratóriumi vizsgálatok igen magas kifogásolási aránnyal zárultak.

A biztonsági vizsgálatok keretében 19 pár gyermeklábbeliből került sor mintavételre.
A vizsgálat kiterjedt a termékek címkézési előírásainak ellenőrzésére, a lábbelik formakialakítására, valamint a rajtuk alkalmazott díszítések biztonságosságának vizsgálatára.

A gyermekcipők tekintetében ismételt termékbiztonsági ellenőrzés történt, ugyanis a
2009-ben és a 2012-ben elvégzett laboratóriumi vizsgálatok igen magas kifogásolási aránnyal zárultak.

A vizsgált 19 pár gyermeklábbeli közül 3 pár megfelelt a formakialakítási és biztonságossági követelményeknek. 12 pár lábbeli a fulladásveszély súlyos, míg 4 pár a fulladásveszély nagy kockázatát jelenti a gyermekek számára.

A veszélyes termékek forgalomból történő kivonása, súlyos kockázat esetén kivonása és visszahívása tekintetében a felügyelőségek intézkedése folyamatban van.

A nem megfelelő formakialakítást – elkeskenyített orr-részt – összesen 6 pár lábbelinél kifogásolták a szakemberek, melyek közül 4 pár esetében a merev, kemény járótalpat, míg további 1 pár esetében a merevítő elemek hiányát is észrevételezték, ugyanis az ilyen lábbelik viselése egészségkárosító hatású.

Az azonosító jelölést az előírásoknak megfelelően 1 termék kivételével valamennyi terméken vagy annak csomagolásán feltüntették, azonban a gyártó és az importőr adatait – 3 pár kivételével – jellemzően nem tüntették fel.
 
Az anyagösszetételt 14 pár mintavételezett termék esetében megfelelően jelölték, 2 párnál nem jelölték, míg további 3 párnál nem a valóságnak megfelelő anyagösszetételt jelölték.

A gyermekek biztonsága elsődleges, így joggal várható el, hogy a számukra készült termékek biztonságosak legyenek. Mindezek figyelembevételével, valamint a biztonsági követelmények teljesülése terén tapasztalt magas kifogásolási arány miatt szükségesnek látjuk a következő években a termékkörre vonatkozóan újabb ellenőrzéseket végezni.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.