Jelentés a gyermekek tömegét hordozó játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja az egyes biztonsági szempontoknak nem megfelelő, valamint a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes játék járművek megtalálása, a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt.

A triciklik, játék- és gyermekkerékpárok tekintetében második alkalommal került sor átfogó piacfelügyeleti ellenőrzésre, míg a játékrollereket a korábbi években nem vizsgáltuk.

Az ellenőrzés célja a széles választékban kínált, gyermekek tömegét hordozó játékok körébe tartozó játék járművek biztonságának vizsgálata a gyermekek testi épségének megóvása érdekében.
További cél az egyes biztonsági szempontoknak nem megfelelő, valamint a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes játék járművek megtalálása, a termékek biztonságos használatára utaló figyelmeztető feliratok, használati útmutatók meglétének és tartalmának ellenőrzése, a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt.

Az ellenőrzés tárgyát a játékokhoz sorolható háromkerekű, alacsony ülésmagasságú triciklik, a legfeljebb 435 mm ülésmagasságú játékkerékpárok, a játékrollerek valamint a játéknak nem minősülő, 435 mm és 635 mm közötti ülésmagasságú fiatal gyermekek számára készült kerékpárok képezték.

A vizsgálat során 175 kereskedelmi egységben, 459 fajta, összesen 1189 db tricikli, kerékpár és játékroller ellenőrzését végezték el a felügyelők, amelyek közül 162 fajta, 461 db (38,3%) termék esett kifogás alá a tájékoztatók és azonosító jelölések tekintetében.

A vizsgált termékek között 122 fajta, összesen 271 db tricikli, 23 fajta, összesen 82 db játékkerékpár, 98 fajta, összesen 326 db játékroller és 216 fajta, összesen 510 db fiatal gyermekek számára készült kerékpár volt.

A tricikliknél 54 fajta, 144 db (53,1%), a játékkerékpároknál 14 fajta, 41 db (50,0%), a játékrollereknél 32 fajta, 118 db (36,2%), míg a gyermekkerékpároknál 62 fajta, 158 db (31,0%) termék esetében állapítottak meg a felügyelők valamilyen hiányosságot.
 
A játékokhoz sorolható termékek esetében az azonosító jelölés részleges vagy teljes hiányát
28 fajta, 56 db triciklinél (20,7%), 10 fajta, 46 db (56,1%) játékkerékpárnál és 10 fajta,
16 db (4,9%) játékrollernél tapasztalták a felügyelők, míg a gyermekkerékpároknál 7,5% volt a kifogásolási arány (12 fajta, 38 db termék).

Az ellenőrzött triciklik közül 23 fajta, 34 db (12,5%) termék esetében hiányzott a
 megfelelőségi jelölés, míg 1 fajta, 2 db (0,7%) triciklinél nem volt megfelelő annak formai kialakítása. A játékkerékpároknál a  megfelelőségi jelölés hiányát 4 fajta, 17 db (20,7%) terméknél kifogásolták felügyelők, a formai kialakítás pedig 1 fajta, 2 db (1,8%) kerékpárnál nem felelt meg az előírásoknak. A játékrollereknél 10 fajta, 16 db (4,9%) termék esetében merült fel hiányosság a  jelölés feltüntetését illetően és 1 fajta, 3 db (0,9%) terméknél nem volt megfelelő annak formai kialakítása.

A vizsgálat során bekért, biztonságot igazoló dokumentáció jogszabályi megfelelőségét 5 fajta, 32 db triciklinél, 9 fajta, 40 db játékkerékpárnál és 12 fajta, 32 db játékrollernél kifogásolták a felügyelők.

A gyártó adatainak feltüntetése 29 fajta, 77 db (28,4%) tricikli, 10 fajta, 33 db (40,2%) játékkerékpár, 18 fajta, 76 db (23,3%) játékroller és 42 fajta, 99 db (19,4%) gyermekkerékpár esetében hiányzott.
Az importőr nevét és címét a vizsgált termékek közül 25 fajta, 40 db (17,9%) triciklinél, 6 fajta,
31 db (37,8%) játékkerékpárnál, 14 fajta, 47 db (14,9%) játékrollernél és 31 fajta, 70 db (20,4%) gyermekkerékpárnál nem adták meg.

A vizsgált termékcsoportok biztonságossági követelményeinek teljesülésénél általános probléma volt a figyelmeztető feliratok, használati útmutató hiánya,
illetve, hogy az magyar nyelven nem állt rendelkezésre (a tricikliknél 10,3%, a játékkerékpároknál 3,7%, a játékrollereknél 4,9% és a gyermekkerékpároknál 7,3%).
A tájékoztatás tartalmi megfelelőségét igen magas, 25,8%-os arányban kifogásolták a felügyelők triciklik esetében, 15,0%-os arányban a játékrollereknél és
12,4%-os arányban a gyermekkerékpároknál. Ezek az információk a biztonságos használatot befolyásoló körülmények veszélyeire hívják fel a fogyasztó figyelmét, ezért nagyon fontos a megadásuk.

Az ellenőrzés során 6 db roller (5 db játékroller és 1 db sportroller) és 2 db gyermekkerékpár mintavételére került sor laboratóriumi vizsgálat céljából, melynek eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a biztonsági követelményeket a mintavételezett termékek 1 db játékroller kivételével nem elégítik ki, a használat során veszélyeztetik a gyermekek egészségét és biztonságát. A veszélyes termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról – a megállapított közepes, nagy, illetve súlyos kockázat miatt – a területileg illetékes megyei felügyelőségek intézkedtek.


Az ellenőrzések rávilágítottak arra, hogy a vizsgált termékkör jogszabályi, szabványi előírásokkal jól leszabályozott, mely rendelkezések azonban még mindig nem kellően ismertek a gyártók és a kereskedelmi tevékenységet végzők körében. A gyermekek biztonsága elsődleges, így joggal várható el, hogy a számukra készült termékek megbízhatóak, tartósak, biztonságosak legyenek. Mindezek figyelembevételével, valamint a biztonsági követelmények teljesülése terén tapasztalt magas kifogásolási arány miatt szükségesnek látjuk a következő években a termékkörre vonatkozóan újabb ellenőrzéseket végezni.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.