Jelentés a gyermekek és fiatalkorúak számára készített gördeszkák mint sporteszközök laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A vizsgálat célja a nem biztonságos gördeszkák forgalomból történő kiszűrése és a jogellenes forgalmazás feltárása, továbbá jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt.

A gördeszkák tekintetében ismételt termékbiztonsági ellenőrzésre került sor, ugyanis a 2009-ben és a 2010-ben elvégzett laboratóriumi vizsgálatok igen magas kifogásolási aránnyal zárultak.A vizsgálat célja a sportszerek körébe tartozó gördeszkák biztonságának vizsgálata volt a gyermek és fiatalkorú felhasználók testi épségének megóvása érdekében.

A gördeszkák tekintetében ismételt termékbiztonsági ellenőrzés történt, ugyanis a
2009-ben és a 2010-ben elvégzett laboratóriumi vizsgálatok igen magas kifogásolási aránnyal zárultak.


Az ellenőrzés során 9 db gördeszka mintavételére került sor laboratóriumi vizsgálat céljából, melynek eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a biztonsági követelményeket a mintavételezett termékek 2 db gördeszka kivételével nem elégítik ki. A nem megfelelőnek ítélt 7 db gördeszka a használat során veszélyezteti a felhasználók egészségét és biztonságát.
A veszélyes termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról – a megállapított nagy, illetve súlyos kockázat miatt – a területileg illetékes megyei felügyelőségek intézkednek.

A mintavételezett sportszerek jelöléseinek és használati útmutatójának ellenőrzése során megállapításra került, hogy a jelölések tekintetében 8 db termék nem elégíti ki a vonatkozó rendelet és szabvány követelményeit, míg a biztonságos használatot segítő tájékoztatók 1 db kivételével megfelelőek voltak.

A vizsgálat pozitív tapasztalata, hogy a használati útmutatók tartalma határozottan javuló tendenciát mutat a korábbi évekhez viszonyítva, valamint a laboratóriumban elvégzett biztonsági vizsgálatok is jobb eredményt adtak.

Tekintettel azonban arra, hogy ezeket a sporteszközöket fiatalkorúak, illetve gyermekek használják, a még mindig magas kifogásolási arányokat is figyelembe véve szükségesnek látjuk e termékek biztonsági vizsgálatát a jövőben is.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.