Jelentés a gazdasági reklámtevékenység átfogó ellenőrzéséről, különös tekintettel a koruk, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk, anyagi helyzetük miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztókat megtévesztő kereskedelmi gyakorlatra

A gazdasági reklámozás célja az eladásösztönzés, melynek érdekében a fogyasztókat az áru megvásárlására, vagy más módon történő igénybevételére ösztönzik, illetőleg a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítják elő.

Napjainkban a vállalkozások számára már a piacon való megmaradás is nagy erőfeszítést jelent, ezért ennek érdekében a legkülönfélébb reklámfogások, figyelemfelkeltő megoldások szaporodtak el. Ezért is elengedhetetlen annak vizsgálata, hogy a reklámok által közvetített információ tartalma és formája is megfeleljen az általános és a speciális szabályozás feltételeinek.

A reklám a befolyásolás és a meggyőzés eszközeivel éri el célját, ezért az objektív fogyasztói döntésektől eltérítő, azokat manipuláló módszerekkel szemben szükséges a fellépés. Kiemelten védendő szempont, hogy a fogyasztók, különösen a koruk, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk, anyagi helyzetük miatt kiszolgáltatott fogyasztók, kellő és megalapozott információk birtokában, saját szempontjaik alapján hozhassák meg ügyleti döntéseiket, és védelemben részesüljenek a megtévesztő, félrevezető kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A jogszabályi előírások ezért adnak olyan keretet a vállalkozások számára, melyek betartásával törvényesen népszerűsíthetik termékeiket, szolgáltatásaikat.

A modern reklám előfutára, John Wanamaker elhíresült mondása szerint: „A reklámköltségek fele kidobott pénz…. Csak azt nem tudjuk, melyik fele.” Ennek okaként is felhozható, hogy a legutóbbi évtizedben elárasztották a fogyasztókat a legkülönfélébb reklámok, melyek mára a mindennapi élet részeivé váltak. Mégis a reklámszakemberek álláspontja szerint Magyarországon az emberek igen kicsi hányada találja a reklámokat informatívnak. Pedig a hirdetések funkciója éppen az informálás lenne, a fogyasztók megnyerésén túl. Figyelemmel a reklámok nagy mennyiségére és folyton megújuló formáira, nem meglepő, hogy fontos szempont a jogszabálysértő reklámok kiszűrése, mivel azok nemcsak a versenytársak, hanem a fogyasztók érdekeit is sértik.

A felügyelőségek általános tapasztalatai szerint a vállalkozások – hasonlóan a 2012-es évhez – 2013-ban is visszafogottan, de tudatosan éltek a reklámozás eszközével. A tudatosság a fogyasztók oldalán is erősödött, ennek ellenére továbbra is kiemelt jelentőséggel bír a jogszabályoknak való megfelelőség hatósági kontrollja.

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a kifogásolási arány az egy évvel korábbihoz képest érdemben nem változott, azaz továbbra is majdnem minden negyedik reklám bizonyult jogsértőnek. A kifogásolt reklámok majdnem fele (47%) az árfeltüntetési szabályok megszegéséből adódott, valamint a kifogásolt reklámok közel egynegyedénél (18%) a kifogásolást a fogyasztókat megtévesztő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tették ki. Erre tekintettel a hatóság a jövőre nézve is szükségesnek tartja a gazdasági reklámtevékenység átfogó ellenőrzését.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.