Jelentés a fogyasztói csoport szervezésének tilalmát kimondó rendelkezés megtartásának vizsgálatáról

Az elmúlt évek világméretű pénzügyi és gazdasági ingadozásai igen megnehezítették a fogyasztók mindennapjait. A kilátástalan anyagi helyzetbe került családok pedig sokkal jobban kihasználhatóak, mert kevésbé óvatosan reagálhatnak az olyan reménykeltő ajánlatokra, melyek látszólag megoldást kínálnak problémájukra. Ezen túlmenően a meggondolatlan döntések meghozatalában az is nagy szerepet játszik, hogy a fogyasztói csoportokat szervező vállalkozások a fogyasztókat a szerződéskötést megelőzően félrevezető, valótlan információkkal látják el, s utólag a szóban elhangzott tisztességtelen tájékoztatás és az aláírt szerződés áll szemben egymással.

Fentiekre tekintettel a jogalkotó 2012. január 1-jétől 2014. január 1-jéig megtiltotta a fogyasztói csoportok létrehozását, így védve a fogyasztói csoportok szervezőinek ajánlataiban rejlő kockázatoknak fokozottan kitett, nehéz anyagi helyzetben lévő fogyasztókat. E tilalom megtartásának ellenőrzését tűzte ki célul a témavizsgálatban a fogyasztóvédelmi hatóság.
Ugyan az ellenőrzés rövid időtartama miatt a jelentés megírásakor még több eljárás folyamatban volt a felügyelőségeken, de ennek ellenére is – a témavizsgálat tapasztalatait figyelembe véve – elmondható, hogy a fogyasztói csoportokat szervező vállalkozások a fogyasztók tájékozatlanságával visszaélve tevékenykednek. Az ingyenesen, mindenki számára hozzáférhető reklámújságokban közzétett megtévesztő hirdetésekkel felkeltik a rászorulók figyelmét, egy személyes találkozás alkalmával pedig szóban félrevezető, valótlan tájékoztatást nyújtanak a szerződés tartalmára vonatkozóan. A fogyasztók többsége a szóban elhangzottak alapján megköti a szerződést, majd csak az alapos átolvasás után, utólag válik világossá számára a szerződés tényleges mibenléte.

Megállapítható, hogy a félrevezetett fogyasztók szempontjából gyakorlatilag irreleváns, hogy a fogyasztói csoportot a törvényi tilalom életbe lépése előtt vagy azután hozták-e létre, hiszen a panaszosok érdeksérelme és kára bármelyik esetben fennállhat. A témavizsgálat negatív tapasztalatait értékelve megállapítható, hogy kiemelkedő fontosságú a fogyasztók – akár többféle csatornán keresztül való – tájékoztatása, figyelemfelhívása azzal kapcsolatban, hogy mit is takar ténylegesen a fogyasztói csoport konstrukciója. A tájékoztatás mellett a hatósági eszközök láthatólag nem adnak lehetőséget a hatékony fellépésre az ágazatban tevékenykedő jogmegkerülő vállalkozásokkal szemben, ezért indokoltnak tartjuk, hogy a jogalkotó további lépéseket tegyen akár a fogyasztói csoportok működését meghatározó részletszabályok megalkotásával, akár a 2014. január 1-jéig tartó, fogyasztói csoportok létrehozását kimondó tilalom meghosszabbításával.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.