Jelentés a festékek és lakkok illékony szerves vegyület tartalmának monitoring vizsgálatáról

A monitoring program keretében végzett ellenőrzés célja volt a kereskedelmi forgalomban kapható festékek és lakkok illékony szerves oldószer tartalmának (VOC-tartalom) laboratóriumi vizsgálatokkal történő ellenőrzése, annak megállapítása érdekében, hogy a forgalmazott termékek VOC tömegkoncentráció értéke mennyiben felel meg a termékcsoportra vonatkozó Korm. rendeletben előírt határértékeknek, illetve a rendelet előírásainak megsértése esetén szankciókkal biztosítani annak végrehajtását.

A vizsgálat célja a kereskedelmi forgalomban kapható festékipari termékek szerves oldószer tartalmának (VOC-tartalom) laboratóriumi vizsgálatokkal történő ellenőrzése volt, annak megállapítása érdekében, hogy a forgalmazott termékek illékony szervesanyag-tartalmának értéke mennyiben felel meg a vonatkozó rendeletben meghatározott határértékeknek, valamint az előírt címkézési követelményeknek.

A vizsgálat során laboratóriumi vizsgálat céljára 12 gyártó/forgalmazó 20 különböző illékony szerves oldószert tartalmazó festékipari termékéből került sor mintavételre, amelyből 11 veszélyes besorolású terméknek minősült.
A termékminták 45%-ának címkefelirata (9 minta) nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A kifogásolt termékek mindegyike külföldi gyártású termék volt.
A VOC-tartalomra vonatkozó címkézési előírások tekintetében a mintavételezett termékek 35%-ánál (7 db) állapítottunk meg hiányosságot.
A veszélyszimbólummal ellátott termékek közül címkézési hiányosságok miatt 4 termék került kifogásolás alá.
A mintavételezett, jogszabály által megnevezett besorolású termékek közül egy termék csomagolásán nem volt megtalálható a kitapintható veszélyjel.

A VOC-tartalomra vonatkozóan előírt követelményeket a vizsgálati minták – egy kivételtől eltekintve – kielégítették. A kifogásolt termék címkéjén nem került feltüntetésre annak gyártási ideje, ezáltal nem lehet megállapítani, hogy a termékre a csomagoláson feltüntetett VOC-határértékek közül a 2007. január 1-jétől, vagy a 2010. január 1-jétől hatályos határérték vonatkozik-e. A laboratórium által mért VOC-érték a termék biztonsági adatlapjában szereplő értékkel közel azonos tartományba esett, a minta mért VOC-tartalma a 2010. január 1-jétől hatályos határértéknek nem felelt meg.

A vizsgálat tapasztalatai azt mutatják, hogy a rendszeresen végzett ellenőrzések ellenére sem csökken a kifogásolási arány ezen termékkör esetén. A jelen vizsgálat során a vizsgálati minták 50%-a, 2012-ben 30%-a, 2011-ben 41%-a volt címkézés és speciális jelölés szempontjából kifogásolt.
A vonatkozó uniós kötelezettség, valamint a 2013. évben és az előző években lefolytatott ellenőrzések kifogásolási arányai továbbra is indokolttá teszik e téren a kereskedelem fokozott ellenőrzését.
A vizsgálat során feltárt hiányosságok fele termékbiztonságot érintett, így a veszélyes besorolású festékek és lakkok folyamatos ellenőrzése a jogszabályi előírások betartatása érdekében továbbra is kiemelt fontosságú.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.