Jelentés az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a kuponos értékesítésre

Napjainkban szinte minden hagyományosan folytatható tevékenységnek megvan az online dimenziója is. A tájékozódás, a szórakozás és természetesen a vásárlás is egyre gyakrabban történik a világhálón keresztül. A hagyományos módon, a kereskedő üzlethelyiségében – személyesen – kötött ügyletek mellett az információs technológia fejlődésének köszönhetően az internetes áruházak alkotják a kiskereskedelmi értékesítési csatornák legnépszerűbb irányait.

A távollévők között kötött ügyletek ugyanakkor nemcsak előnyökkel (kényelem, kedvezőbb árak, kínálati bőség, kötetlen nyitva tartás stb.) járnak a fogyasztók számára, hanem bizonyos mértékű kockázattal is, amelyet a jogszabályokban foglalt rendelkezések hivatottak ellensúlyozni.

Az idei vizsgálat keretében a felügyelőségek figyelemmel kísérték az interneten történő kuponos értékesítési gyakorlatot is, miután az ilyen honlapok egyre több fogyasztót ösztönöznek – kedvezményesnek hirdetett – vásárlásra.
Az idei évben lefolytatott témavizsgálat az ellenőrzött szolgáltatók 70%-ának kifogásolásával zárult, amely a 2012. évi adattal pontosan megegyező. Amennyiben csak ezt a szempontot vennénk figyelembe, azt a következtetést vonhatnánk le, hogy az elektronikus kiskereskedelemben továbbra is magas a fogyasztóvédelmi szabályok megsértésének száma és e téren javulás sem észlelhető. Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság idén először ellenőrizte az online piacon az utóbbi időkben egyre nagyobb jelentőségre szert tevő kuponos oldalakat, a kifogásolási arány változatlansága kevésbé fogható fel kedvezőtlen eredménynek.
A próbavásárlások tapasztalatai alapján továbbá megfigyelhető, hogy a szolgáltatók egyre nagyobb része nem csak tisztában van a kötelezettségeivel, de el is ismeri az internetes vásárlások esetében a fogyasztók számára többletjogot jelentő elállási jog gyakorlásának lehetőségét, aminek alapján megtéríti a fogyasztó által kifizetett összegeket, ha a megrendelt termékek visszaküldésére kerül sor. Mindezek mellett megjegyezendő az is, hogy a fogyasztók is egyre tudatosabbá váltak az internetes vásárlások terén, a világháló előnyeit a különféle árucikkek, szolgáltatások megrendelése tekintetében szélesebb tájékozottsággal igyekeznek kihasználni, amely kiterjed az őket megillető jogosultságok ismeretére is.

Figyelemmel arra, hogy az elektronikus kiskereskedelmi piac folyamatosan bővül, naponta jelennek meg újabb webáruházak és a fogyasztók egyre nagyobb hányada intézi ma már bevásárlásait az internet útján, a jövőre nézve is indokoltnak tekinthető ezen a területen célzott ellenőrzések folytatása. Szükséges emellett továbbra is folytatni a fogyasztóvédelmi hatóság által megkezdett tájékoztató, oktató munkát a jogsértések megelőzése és a vállalkozások jogkövetésének elősegítése érdekében, különös tekintettel arra, hogy a jövőben – európai uniós kötelezettség nyomán – új szabályozás jelenik meg az internetes vásárlás esetében a feleket megillető jogok, illetve őket terhelő kötelezettségek terén.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.