Jelentés a dohánytermékek vizsgálatáról, a cigaretta főfüst kátrány, nikotin és szén-monoxid tartalmának ellenőrzésére irányulóan

Jelen témavizsgálat célja a mintavételezett cigaretták esetén a főfüst kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmának laboratóriumi vizsgálata volt és annak ellenőrzése, hogy a mért értékek megfelelnek-e a termék csomagolásán, valamint a regisztrációs lapon feltüntetett értékeknek, továbbá nem lépik-e túl a Korm. rendelet 5. §-a által előírt felső határértékeket a következők szerint:
A szabad forgalomba bocsátott cigaretta hozama nem tartalmazhat cigarettánként többet, mint:    10 mg kátrányt, 1 mg nikotint, 10 mg szén-monoxidot

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a 2013. évben is laboratóriumi vizsgálat alá vonta a kereskedelemben kapható cigarettákat. A vonatkozó jogszabály felső határt szab a cigaretta főfüstjének kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmára, valamint kötelezi a gyártót a tényleges kibocsátás terméken való feltüntetésére, illetve regisztrációs lapon való közlésére.

Kémiai vizsgálattal ellenőriztük, hogy a termék jelölésén, valamint a regisztrációs lapon feltüntetett koncentráció-adatokat és a jogszabályi felső határértékeket a gyártók/forgalmazók/importálók/bejegyzett kereskedők betartották-e.

Az ellenőrzés során 20-féle minta került vizsgálatra. A mintavételezett termékek feltüntetett koncentráció értékei alapján megállapítható, hogy a vizsgálatba bevont termékek között a legalacsonyabb hozamú termékektől kezdve a legmagasabb hozamokkal rendelkező termékekig előfordultak a legkülönbözőbb termékek, amely által a teljes termékpaletta reprezentálásra került, így minden „cigaretta-erősségi” kategória ellenőrzés alá esett.

A laboratóriumi vizsgálatok eredményeként általánosan megállapítható, hogy a vizsgált termékek vonatkozásában – egyetlen terméktől eltekintve – a gyártók/forgalmazók/importálók/bejegyzett kereskedők betartják a követelményeket. Ez utóbbiban feltehetően jelentős szerepe van a hatósági monitoring vizsgálat szigorú rendjének is, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, a következő években is folytatja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a cigaretta termékek ellenőrzését.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.