Jelentés a bőrrel érintkező érintkező bőrtárgyak vizsgálatáról

A bőrrel érintkező, festett bőrtárgyak (bőrkarkötők, bőrszíjak, óraszíjak, kesztyű) tiltott azoszínezék tartalmának kimutatására irányuló, a tavalyi év első felében végzett, majd az azt követő őszi rendkívüli vizsgálat összességében nagymértékű (25%-os) kifogásolási arányt mutatott.

Jelen vizsgálatunk célja az eddigiek folytatásaként további, a kereskedelmi forgalomban kapható, bőrrel érintkező festett bőrtárgyak veszélyes azoszínezékkel való kezelésének kimutatása volt. Ezáltal ellenőriztük, hogy a kérdéses termékek megfelelnek-e az előírt biztonsági követelményeknek.

A bőrrel érintkező bőrtárgyak témavizsgálathoz összesen 21 termék érkezett a laboratóriumba tiltott azoszínezék-tartalom kimutatása céljából.

Az ellenőrzött termékek vizsgálatánál nem találtunk tiltott azoszínezék használatára utaló aromás amint. Ebben az esetben tehát a minták 100%-a megfelelő volt. Megjegyzendő azonban, hogy a 2012. év vizsgálatainak tapasztalatait nem lehet figyelmen kívül hagyni, ugyanis annak keretében 25%-os kifogásolási arány volt megállapítható a tiltott azoszínezék-tartalom kimutatására irányuló vizsgálatok alapján.

Az elmúlt év során vizsgált termékkört elsősorban a – csekélyebb értéket képviselő – bőr ékszerek, bőr zsinórok alkották, míg jelen témavizsgálat keretében főként nagyobb értékű, jó minőségű termékek (pénztárcák, övek) ingyenes mintavételezésére és ellenőrzésére került sor, amely magyarázatként szolgálhat a két év során tapasztalt megfelelőségi arány eltérésére.

Az eddigi tapasztalatok alapján javasolható, hogy a bőrrel érintkező bőrtárgyak tiltott azoszínezék tartalmának vizsgálata továbbra is nagy hangsúlyt kapjon az ellenőrzések során, kiemelten az olcsó kategóriájú bőrtermékekre irányulóan, tekintettel a korábbi jelentős kifogásolási arányra és a tiltott aromás amintartalom okozta súlyos egészségügyi kockázatra.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.