Jelentés az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálatáról

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az utóbbi évek gyakorlatát követve a tavalyi évben is ellenőrizte az árfeltüntetési kötelezettséget előíró jogszabályi rendelkezések megtartását. Az ellenőrzés időtartamának kiterjesztésével, továbbá a vizsgált területek kiszélesítésével - a fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő jogainak megfelelő biztosítása, valamint anyagi érdekeinek védelme érdekében - az volt a célunk, hogy a kereskedők, vállalkozók bárhol, bármikor számíthassak hatósági jelenlétre, amelynek eredményeként jogkövető magatartásuk további javulását reméltük. A területi felügyelőségek munkatársai így eljuthattak olyan egységekbe is, ahol korábban nem voltak rendszeres hatósági ellenőrzések, valamint a helyi sajátosságokra tekintettel végezhettek vizsgálatokat olyan egységekben, ahol az előző év ellenőrzései nagyszámú szabálytalanságot jeleztek.

A témavizsgálat keretében a felügyelőségek a megvételre kínált termékek eladási árának, egységárának, akciós eladási árának, akciós egységárának, illetve a különböző szolgáltatások díjának feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírások megtartását ellenőrizték. Az ellenőrzés magába foglalta a húsvéti, karácsonyi ünnepek szezonális termékeinek vizsgálatát is, továbbá kiterjedt az árfeltüntetés ellenőrzésén túlmenően az üzletek általános kereskedelmi feltételeinek, valamint a hatósági vizsgálatok által letiltott, már forgalomból kivont termékek felkutatására, ellenőrzésére is.
A jelentés összesen 40 különböző értékesítési terület széles áruválasztékát felölelő ellenőrzéseinek tapasztalatait összegzi.

Az egész éven át tartó árfeltüntetés és áralkalmazás vizsgálata a visszatérő ellenőrzéseknek, a felügyelők tájékoztatásának köszönhetően, összességében kedvező eredménnyel zárult. Ez annak ellenére megállapítható, hogy az 5 301 elvégzett ellenőrzés során kifogást 2 320 üzletben, azaz az ellenőrzött üzletek 44%-ában tapasztaltak a területi felügyelőségek munkatársai. A javulás (6 százalékpont) a hatóság évek óta tartó rendszeres tájékoztató, felvilágosító tevékenységének köszönhető.

Az év folyamán hatóságunk a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is nagy hangsúlyt helyezett az ünnepek előtti – húsvéti, karácsonyi – fokozottabb ellenőrzésekre, azon belül különös figyelmet fordítottunk a szezonális termékek vizsgálatára.

Tekintettel arra, hogy a kifogásolások egy része az új vizsgálati területek ellenőrzése során tapasztalt szabálytalanságokból adódott, ezért kijelenthetjük, hogy a kereskedelem és a szolgáltatások területén a fogyasztók ár-, illetve díjtájékoztatása javuló tendenciát mutat. Azokban az egységekben, amelyekben visszatérő ellenőrzések voltak, jellemzően az üzemeltetők jogkövető magatartását tapasztalták a területi felügyelőségek munkatársai.

Az árfeltüntetési, illetve áralkalmazási előírások megsértése leginkább a kisebb élelmiszerüzletekben (58%), vásárcsarnokokban, piacokon (53%), hús-hentesáru üzletekben (49%) és az áruházláncokban (46%) fordult elő. A többi üzlet kifogásolási aránya megoszlik, hiszen az egyes területeken ellenőrzött üzletek száma igen széles skálán
- 22 és 894 között - mozgott.

Eladási ár feltüntetési szabálytalanságát az ellenőrzött kereskedelmi egységek 17%-ánál tapasztaltuk, míg akciós eladási ár tekintetében ez az érték 11% volt. Az egységár- feltüntetésre és -alkalmazásra vonatkozó kifogásolási arány az előző évhez képest
2 százalékponttal csökkent, azaz 34%-os volt. Míg akciós egységár tekintetében 9%-os volt a kifogásolás aránya.

A témavizsgálat során több olyan területet is ellenőriztek a felügyelőségek, ahol vagy termékértékesítéshez kapcsolódóan, vagy attól függetlenül valamilyen szolgáltatás nyújtása történt. A szolgáltatási díj feltüntetésének ellenőrzése során minden tizedik egységben tapasztaltak hiányosságokat a felügyelők.  

A vizsgálat ideje alatt a felügyelőségek összesen 4 932 alkalommal végeztek próbavásárlást, amelyből 1 710 esetben tártak fel szabálytalanságokat. A próbavásárlások során összesen 31 946 féle termékből minden hatodik (5 567 féle termék) terméket kifogásoltak, a legtöbbet a kis élelmiszerüzletekben (1 728 féle termék) és az élelmiszer-áruházláncok üzleteiben (1 273 féle termék). Az elvégzett próbavásárlások során 434 esetben valósult meg az árak tekintetében többletszámolás, amelynek eredményeként a próbavásárlást végzőket összesen 53 568 Ft anyagi hátrány érte, így a többletszámolás egy esetre jutó átlagos mértéke 123 Ft volt.

A többletszámolás leggyakoribb oka a csomagolóanyag termék tömegébe történő belemérése volt, amely leginkább a kis élelmiszerüzletekben, valamint hús-hentesáru üzletekben fordult elő. Ugyanakkor még mindig gyakori a magasabb áron történő értékesítés, és az akció során az akciós árnál magasabb áron való értékesítés is.

Az országos témavizsgálat keretén belül az általános kereskedelmi feltételek ellenőrzése kapcsán megállapíthatjuk, hogy még mindig előfordulnak hiányosságok (10%). Ezek közül a vásárlók könyvével összefüggésben merült fel a legtöbb szabálytalanság.

A fogyasztók életét, testi épségét veszélyeztető, KPIR/RAPEX nyilvántartásában szereplő termékek közül a vizsgálat ideje alatt összesen 342 db letiltott termék forgalmazását
55 üzletben tapasztalták a felügyelők.

Összességében az egyes területek magas kifogásolási aránya, továbbá az esetenként előforduló nagy összegű fogyasztói megkárosítások arra a következtetésre vezetnek, hogy az árfeltüntetés ellenőrzését a hatóságnak tovább kell folytatnia a fogyasztók megfelelő tájékoztatása és anyagi érdekeinek védelme érdekében.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.