Jelentés az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzéséről

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység a hagyományostól eltérő kereskedelmi formák egyike, ahol az ügyletkötés természetéből adódóan a fogyasztók fokozott védelmet igényelnek.

Az elmúlt időszakban a fogyasztóvédelmi hatóság a termékbemutatókkal kapcsolatban lefolytatott ellenőrzések alkalmával, illetve a beérkezett fogyasztói panaszok kivizsgálásakor nagy számban tapasztalt a vállalkozások részéről olyan jogsértő magatartást, amellyel megtévesztették, megkárosították az előadásokat látogató, jellemzően nyugdíjas célközönséget.

Fentiekre tekintettel hatóságunk idén is szükségesnek tartotta az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzését, annak érdekében, hogy kiszűrje azon vállalkozásokat, amelyek a fogyasztók érdekeit, jogait és a hatályos jogszabályokat megsértve végzik üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységüket.
A csaknem 8 hónap alatt összesen 173 árubemutató ellenőrzésére került sor, amelyből 118 esetben tártak fel valamilyen jogsértést a felügyelők, így a kifogásolási arány
68%-os volt.

A vizsgálat alá vont bemutatók 53%-án történt valamilyen tisztességtelennek minősülő kereskedelmi gyakorlat. Általánosságban elmondható, hogy a jogsértések halmozottan fordultak elő a kifogásolt eseményeken. Az előadásokon összesen 122 olyan tájékoztatás hangzott el, amely alkalmas volt arra, hogy az eladásra kínált termék tulajdonságai, illetve egyéb jellemzői tekintetében megtévessze a jelenlévő érdeklődőket.

Sajnálatos módon az idén a témavizsgálat lezárásáig közel kétszer annyi (625 db) fogyasztói beadvány érkezett a területi felügyelőségekhez, mint az előző évben. A legtöbben (190) azt sérelmezték, hogy a jogszabályon alapuló elállási jogukat nem tudták érvényesíteni a szervező vállalkozással szemben. A benyújtott beadványok alapján 112 esetben állapították meg a felügyelőségek, hogy a szervező cégek elmulasztották írásban tájékoztatni a fogyasztókat az őket megillető elállási jogról.

Agresszív kereskedelmi gyakorlatot idén sem tapasztaltak a felügyelőségek az árubemutatókon, pozitívumként értékelhető továbbá, hogy az árubemutatóra invitáló írásos dokumentumok mindössze 15%-ánál tért el a tájékoztatás a termékbemutatón tapasztaltaktól.

A szervező cégek az elállási joggal kapcsolatos írásbeli tájékoztatási kötelezettségüknek 11 esetben nem tettek eleget, 18 esetben pedig csak részben tájékoztatták a fogyasztókat ez irányú jogaikról.

A területi felügyelőségekhez folyamatosan érkező fogyasztói beadványok, valamint az eddig lefolytatott témavizsgálatok tapasztalatai azt mutatják, hogy továbbra is kiemelt figyelmet igényel e terület ellenőrzése. A vizsgálatok alapján elmondható, hogy a cégek tanulnak a hatósági döntésekből és egyre kifinomultabb eszközöket alkalmaznak az árubemutatókon,
ezért a jövőben is fontosnak tartjuk a rendszeres ellenőrzések mellett az érintett fogyasztói kör preventív tájékoztatását.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.